Rösta - plikt eller möjlighet?


Det är många som basunerat ut att vi kan förvänta oss ett lågt valdeltagande vid EU-valet den 7 juni. I samband med den stora novembermätningen 2008 frågade SCB om deltagandet och många medier hakade på och drygt ett halvår innan valet ansågs det vara det "glömda" valet.  I vintras la EU-upplysningen också ut en sådan rubrik på sin hemsida.

Nu har medierna börjat att bevaka valet och det återstår bara två veckor tills den "stora valdagen". Men redan har några röstställen rapporterat om ett ökat intresse.

Att fritt äga en röst är förutsättningen för demokratin. För fem år sedan valde majoriteten av svenskarna att inte rösta. Därmed utnyttjade de inte heller sin demokratiska möjlighet att direkt påverka valet. Indirekt kanske det gynnade eller missgynnade något av partierna.

Ska man betrakta röstandet som mer än en rättighet och istället tala om skyldighet. Flera personer som jag mött under valrörelsen har talat om sin "medborgerliga plikt", dvs att rösta.

De politiska partierna gör nu vad de kan för att få fler att rösta. Kristdemokraterna använder sig av en uppmärksammad TV-reklam. Medierna har nu också chansen att ta sitt ansvar och granska, kommentera och informera om valet.

Min uppmaning är tydlig: Gå och rösta! Använd din möjlighet att påverka utgången av de svenska representanterna. Jag ser gärna många kristdemokrater i Bryssel. Kryss gärna Ella Bohlin!

Politik, EU-valet, demokrati, röstning, Kristdemokraterna, Ella Bohlin