Släpp fram de unga politikerna

Varför har ni så många gamla på er lista? Varför gör ni inte som Kristdemokraterna. De har Ella Bohlin, en ung politiker, på första plats.

Detta var en fråga från en elev häromdagen på en debatt om kandidaterna till Europaparlamentet.

"Betonghäckar" och "köttberget" är två metaforer som använts för att beskriva de som både klamrar sig fast vid makten och de som "står i vägen" för en ung generation som vill komma fram.

Jag har läst en del inlägg där Folkpartister försvarar sin lista med att erfarenhet är bra.

När Kristdemokraterna sammanställde sin lista så var självfallet ålder en viktig aspekt, men jag tror att politisk ambition, "viljan att åstadkomma något" var en mycket viktig aspekt. Vi valde Ella Bohlin som vår kandidat enhälligt. Hon är ung, 30 år, men är också en erfaren politiker, vilket inte minst märks i hennes utmärkta TV-debatter och intervjuer.

Om man granskar Kristdemokraternas lista så finner man en del äldre, men också många yngre. Några från norr och några från söder. En del är födda i Sverige medan andra kommer från andra länder. Alltså en lista som speglar många olika människor. Tanken är att man på listan ska kunna finna "sin" politiker.

Jag är stolt över att vara med i ett parti som släpper fram de unga. Det har inte minst den unga generationen upptäckt. Samtidigt så är det många som visar Alf Svensson sitt stöd. Nu tror jag inte att unga alltid röstar på en ung och att pensionärer enbart lägger rösten på en senior. Mångfald och en spridd lista tror jag är bäst. 

Kristdemokraterna presenterar ett starkt lag inför Europaparlamentsvalet.

Nu är det nog så att "kryssen" kommer att avgöra. Jag tror att valet den 7 juni kommer att bli det stora "kryssvalet"

Kristdemokraterna, Ella Bohlin, EU-valet 
Lilith Svensson

Ja det är en bra blandning på listan