TV-reklam - nytt sätt för politikerna att nå väljarna

Politisk TV-reklam är ett nytt grepp i Sverige. Kristdemokraterna gör nu en storsatsning och hoppas på detta sätt väcka ett ökat intresse för Europaparlamentsvalet. Andra partier rasar och anser att politiker ska inte använda denna typ av kommunikationskanal.

Är det kontroversiellt? Se själv: