Vi möter våra kommuninvånare

Ikväll avslutar vi vårens kommundelsstämmor. Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat att vitalisera sitt arbete och bland annat infört allmänhetens frågestund och medborgarförslag.

Vi har också kommundelsstämmor. Vi som är i presidiet inbjuder invånarna att komma och berätta om sina framtidstankar eller framföra synpunkter om "vad som helst" inom kommunen.

Det har varit mycket intressanta kvällar och vi har mängder med synpunkter och idéer med oss inför det fortsatta kommunala arbetet.

Det är särskilt glädjande att konstatera att många är mycket nöjda, men samtidigt finns det "utvecklingspotentialer"

Ikväll kommer vi att ha kommundelsstämma i Södra Ryd. Den äger rum i Rydskolans matsal

Som kommunfullmäktiges ordförande bir man glad och stolt över alla engagerade kommuninvånare.