Svenska folkets viktigaste fråga: En bra sjukvård

FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och informationsstudier har åter presenterat en undersökning om hur samhällsutvecklingen färgar av sig i våra liv. Under många år har de analyserat "trender" i åsikter. Den senaste publiceringen är en intressant läsning.

De fem viktigaste frågorna för svenska folket handlar om:

- Verka för en bra sjukvård (59%)
- Värna om kommande generationer (51%)
- Omsorg om vårdbehövande åldringar (50%)
- Minska miljöförstöringen (50%)
- Stoppa narkotikamissbruket (49%)

Siffrorna inom parentes innebär att man svarat att detta är ett absolut krav.

En sammanfattning av ovanstående kan vara: Svenska folket stöder Kristdemokraternas politik. Det är precis dessa frågor som ligger som partiets "hjärtefrågor".

Om man ska titta på de minst viktiga frågorna så blir de också "kristdemokratiska".
Ökad u-hjälp framstår som den minst viktiga frågan för svenska folket. Vi kristdemokrater anser att detta är en solidaritetsfråga och ett uttryck för att visa på människorvärdet och vårt gemensamma ansvar. I denna fråga vill vi vara lobbyister och ivrigt verka för att vi ska dela med oss av vår välfärd,

Som politiker är det viktigt att lyssna till allmänheten men också att driva frågor, vända opinionen, och verka för ett förändrat samhällsklimat.

Det finns ett parti som försöker att lägga beslag på sjukvårdsområdet, men då man läser Kristdemokraternas program kring Hälso- och sjukvård kan man verkligen säga att Kristdemokraterna är de som tagit sig an dessa frågor och har en politik som ställer den enskildes behov i centrum.

Kristdemokraterna, FSI