Värna Västra Stambanan och E20

  Intresset för att stärka Sveriges kommunikationer är stort. Regering, riksdag och landsting/regioner arbetar ständigt med att förbättra vägar och järnvägar. Då det gjorts alltför få infrastruktursatsningar de senaste decennierna och att underhållet dessutom är eftersatt gör utmaningarna allt större.

  På den östra sidan om Vättern pågår ett starkt lobbyarbete för att skapa Götalandsbanan. En snabbförbindelse mellan Stockholm och Göteborg, gärna med höghastighetståg, står högt upp på önskelistan.

  För oss som bor väster om Vättern gäller det att också värna Västra Stambanan och E20. Våra företag behöver bättre kommunikationer med storstäderna och särskilt viktig är förbindelserna med Göteborgs Hamn. Goda kommunikationer har också avgörande betydelse för arbetspendling, tillgången till kultur- och fritidsliv, men är också en viktig faktor för vår hälso- och sjukvård.

  Jag är oroad över att de påtryckningar som görs öster om Vättern för att skapa en ny kommunikationsled kan leda till en försämring för oss i Skaraborg. Därför vill jag uppmana dig som väljare att du kontaktar dina folkvalda för att påminna dem om att verka för en utveckling av Västra Stambanan och E20. Miljardsatsningar för att förbinda Stockholm med Göteborg, öster om Vättern, får inte leda till en försämring av de skaraborgska kommunikationerna.

  Conny Brännberg (KD), Skövde
  Region- och kommunpolitiker

  Detta är en insändare som jag skickat till tidningarna i Skaraborg