Är Götabanan ett hot för Skaraborg?

Idag har vi, i regionstyrelsen, samtalat om Götabanan och höghastighetståg. Som Skaraborgare ser jag en viss möjlighet men också flera hot om det blir en verklighet av en snabb förbindelse mellan Stockholm - Linköping - Jönköping - Borås - Göteborg.

Det kommer säkert att bli en viss avlastning på Västra Stambanan vilket kommer att öka framkomligheten, men samtidigt är jag oroad över att det inte finns resurser att satsa på båda sidor om Vättern.

Eftersom både gods- och persontrafiken samsas på samma spår så är det idag ett hårt tryck på järnvägen. Kan den avlastas så blir säkert framkomligheten högre, men samtidigt så kanske de goda förbindelserna mellan Göteborg och Stockholm väster om Vättern minskar.

Som företrädare för Skaraborg kommer jag att kämpa för Västra Stambanan.

Det som vi kallar Västlänken ger en ökad möjlighet att resa mellan Borås och Göteborg. Detta är mycket välkommet särskilt som Landvetter då får en järnvägslinje.

Götabanan ligger nog långt fram i tiden, men eftersom allt fler börjar inse vikten av att resa miljövänligt så kanske det finns möjligheter att få en upprustning av järnvägarna i närtid.