Föräldrarna påverkar mer än skolan

Ännu en gång får kristdemokratisk familjepolitik stöd. Denna gång är det Folkhälsoinstitutet som menar att föräldrar har stor betydelse för barnens alkoholkonsumtion. Folkhälsoinstitutet menar att drogundervisningen i skolan har misslyckats. Istället är det föräldrarna som ska ge sina barn stöd och argument.

I många år har kristdemokraterna menat att man bygger samhället via familjen och de små och nära gemenskaperna. Det är där man lär sig om mänskliga relationer, tränar solidaritet och hänsyn och får en insikt i vad det innebär att leva tillsammans med andra. Det som främjar utvecklingen är sådant som man fortsätter att utveckla och det som är destruktivt tar man avstånd ifrån.

Att nu en svensk myndighet går ut och propagerar för föräldrarnas vikt då det gäller att påverka barnens alkoholkonsumtion bevisar för mig att fler börjar inse att familjen är viktig.

DN, Kristdemokraterna,