Jag bor i den tysta delen av Sverige

Västsvenska industri- och handelskammaren har kommit med en rapport som heter "En tyst del av Sverige 2009". Det är där jag bor. Undersökningen handlar om hur vi i västra Sverige gör vår röst hörd och hur vi är representerade i en rad centrala organ.

Undersökningsmetoden är enkel. I Västsverige bor en femtedel av landets invånare. Därmed borde också 20% av ledamöterna i nationella bolag, styrelser eller andra organ vara västsvenskar.

Undersökningen kommer fram till att vi västsvenskar är underrepresenterade och att vi alltså inte gör så mycket väsen av oss och därför bor vi i den tysta delen av Sverige.

Vad är då receptet? Rapporten ger egentligen inga råd, men kanske handlar det om att "släppa Jante", " ta för sig", "vara lite mer kaxig" och helt enkelt se till att man kommer med.

Kanske är det så att vi är lite tillbakadragna och inte riktigt förstår vikten av att ta för oss. Därmed riskerar vi också att bli akterseglade och inte ha det inflytande som vi skulle kunna ha.

Raporten är tänkvärd.