Varför vill kristdemokraterna ge pengar till idrotten?

SISU Idrottsutbildarna och idrottsrörelsen i Västsverige rasar sedan Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bestämt sig för att sänka anslagen inför 2010. För några år sedan hade SISU sex miljoner kr från regionen och nu har det dragits ned. I Kulturnämndens handlingar man man tolka det som att de får två miljoner men SISU upplever själva att de inte får något eftersom dessa två miljoner går in i de 16 miljoner kr som idrotten får.

Vi har blivit uppmanade att redovisa vårt agerande i nämnden. Vi föreslog att SISU skulle få behålla sina fyra miljoner kr 2010.

Så här är vårt svar som vi skickat till medierna i Skaraborg:

"Varför vill Kristdemokraterna stötta idrotten? 

Det pågår en intensiv debatt kring det beslut om neddragning till SISU Idrottsutbildarna och idrottsrörelsen som fattats av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Många har undrat varför Kristdemokraterna ville ge idrotten två miljoner kr mer än övriga partier. 

Anledningen är att vi anser att idrottsrörelsen är en stor och viktig aktör som skapar långt större nytta än de miljoner som den får i skattemedel. 

Kristdemokraterna anser att samhällets byggs genom de små och nära gemenskaperna. Särskilt lyfter vi fram familjen, men också klubben, laget, organisationen eller företaget. Det är i de nära gemenskaperna som vi lär oss solidaritet och tolerans, visar hänsyn och ställer upp för varandra. 

Idrotten är en av Sveriges största folkrörelser och varje vecka är det hundratusentals barn och ungdomar som får en meningsfull fritid genom dessa aktiviteter. I Västra Götaland är det tusentals ledare som lägger ned energi och engagemang och som ställer upp för barn och ungdomar. Värdet av detta är oersättligt och de miljoner som regionen bidrar med tjänar samhället mångdubbelt tillbaka. SISU Idrottsutbildarna är en viktig aktör för att samordna de lokala verksamheterna och stötta ledarutvecklingen. 

Den politiska ledningen i regionen, socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet valde att sänka bidragen till idrotten och SISU inför 2010 med två miljoner kronor. Vi har full förståelse att pengarna inte räcker till allt och särskilt i kristider är det viktigt att noga överväga vad pengarna går till. Men då det gäller neddragningen till denna sektor har Kristdemokraterna markerat att anslagen inför 2010 ska vara oförändrade.

Tillsammans - de offentliga verksamheterna, det privata näringslivet och den ideella sektorn - har vi stora möjligheter, att i en god samverkan, medverka till att erbjuda det goda livet, som visionen för Västra Götaland uttrycker. Kristdemokraterna har föreslagit att idrotten och SISU idrottsutbildarna får närmare 19 miljoner kr inför nästa år av de totalt 889 miljoner kronor som nämnden disponerar. Vi tror att detta stöd till idrotten är ett bra sätt att bygga samhället.

Conny Brännberg och Per-Agne Rytter
Kristdemokraternas representanter i Kulturnämnden VGR"

SISU, Kristdemokraterna, Conny Brännberg, Per-Agne Rytter, Kultur, idrott