Det är inte tanken som räknas

Jag läser många böcker. Ibland lägger man ifrån sig en bok och konstaterar att den var bra eller dålig, eller några allmänna kommentarer. Boken gör inget större intryck och man ställer den sedan i bokhyllan och det blir ingen mer relation med den.

Men så dyker det upp en bok som utmanar, som hänger sig kvar i medvetandet, som gör att man reflekterar över dess innehåll, tar upp det till diskussion med andra eller införlivar den som en del i ens liv.

En sådan bok blev Konsten att vara snäll för mig. Stefan Einhorn driver en tes om att det är inte tanken som räknas, det är handlingen.

Jag tänker ofta på att jag borde... men så blir det bara en tanke.

Einhorn har utmanat mig att då tankar dyker upp, se till att de också genomförs. Jag skriver listor så att jag kommer ihåg dem.

Att jag tänker en god tanke om mina medmännsikor är säkert bra och nyttigt, men om jag konkret meddelar att jag tycker om mina vänner, hör av mig då någon gjort något bra, eller bara kommer med allmänna uppmuntringar så är det mer än en tanke. Det har blivit en handling.

Att vara snäll är en konst, menar Einhorn, och för att bli duktig behöver man övning. Låt oss kämpa för att låta de goda tankarna leda till de goda gärningarna.