Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

Det kommer många barn och ungdomar till Sverige och söker asyl. Migrationsverket arbetar med att få ut dem i landet och skriva avtal med kommunerna. Tyvärr visar det sig svårt att få kommunerna att ta ansvar för detta. Självklart finns det mängder av "problem" i samband med detta, men problem måste kunna lösas. Idag blir alltför många barn och ungdomar sittande på flyktinganläggningar och väntar på att någon kommun ska ta emot dem.

Krig är vidrigt och alla inblandade är stora förlorare. Vi kan konstatera att många barn och ungdomar kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vuxna, men tyvärr verkar vi inte kunna hantera frågan, utan barnen blir de verkliga förlorarna. Att förlora sin barndom är bland de största förlusterna som kan inträffa under ens liv.

Nu är inte detta i första hand ett ekonomiskt problem. Det handlar om medmänsklighet och engagemang.

Vad vi gör "mot en av dessa mina minsta" visar på graden av samhällets civilisation.