Ett steg i rätt riktning för landets pensionärer

Kristdemokraterna har kämpat hårt för att förbättra levnadsvillkoren för landets pensionärer. Idag på DN Opinion meddelar alliansens fyra partiledare att ytterligare skattesänkningar är på gång för landets pensionär och de med lägsta pensionerna för högst avdrag.

Regeringens besked till pensionärer är välkommet, men inte tillräckligt. Det är alltför många som lever på en garantipension och får inte vardagsekonomin att gå ihop.

Den främsta anledningen att det kommer ett besked är pensionernas knytning till konjunkturläget. I praktiken innebär det att om inga åtgärder görs får pensionärerna det sämre nästa år. Detta kompensar nu alltså regeringen för och de flesta pensionärer får en viss förbättring.

Alltså ett steg i rätt riktning, men mer behövs.

Det är många positiva satsningar som gjorts för landets äldre. För att nämna några;

* 2009 genomfördes ett förhöjt grundavdrag
* 2010 införs ytterligare skattelättnader
* Bostadstilläggen har stärkts
* Kvalitén i äldreomsorgen har stärkts
* Fler äldre ska ha tillgång till äldreanpassat boende
* Lagen om valfrihet ger de äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänsten
* Dubbelt jobbskatteavdag för den som arbetar efter 65 års ålder
* Arbetsgivare som anställer äldre har befriats från löneskatt
* Satsningar har gjorts på hälso- och sjukvården

Äldreminister Maria Larsson har gjort ett mycket gott jobb i alliansregeringen. Med ett ökat stöd för Kristdemokraterna skulle ändå större satsningar gjorts. Sveriges pensionärer uppmanas att lägga sin röst på Kristdemokraterna i nästa val.