Politik handlar om förtroende

Jag får allt oftare samtal som inleds med "jag ringer dig för att jag kryssade på dig i valet". Det verkar som att många uppfattar en "kryssad" politiker som sin egen förtroendevalde.

Idén med personval handlar ju just om att man har förtroende för en person. Självklart är partiet det viktigaste men möjligheten att kryssa "sin" politiker verkar få större gehör.

Många väljare följer oss under en mandatperiod och ställer oss också till svars för vad vi åstadkommit. Detta är mycket bra och gör att politikerna är aktiva.

En politiker genomgår fyra "förtroenderesor"
1. Man måste få förtroende att bli nominerad
2. Man måste få ett starkt stöd bland partiets medlemmar
3. Man vänder sig i valet till väljarna och söker deras stöd
4. Man får åter ett stöd inom sitt parti och samerkansgrupp för att få politiska uppdrag

Allt handlar om förtroende. Oftast tar det lång tid att bygga upp, men kan raseras över natt.

Jag är glad och stolt över att få representera många väljare och hoppas att få fortsätta även nästa mandatperiod. Men allt hänger på om man får stöd.