Ändra vallagen - ingen ska kunna bli politiker mot sin vilja

Jag har skrivit ett brev till Göran Hägglund, i rollen som partiordförande, och bett att han ska ta ett initiativ. Det handlar om en förändring av vallagen.

Bakgrunden är följande: I samband med valet 2006 skrevs ett namn på en kvinna på en valsedel som var märkt Sverigedemokraterna. Kvinnan har aldrig haft något med detta parti att göra och vill inte på något sätt bli sammankopplad med det. Hon har kontaktat valmyndigheten och bett att de stryker hennes namn. Beskedet är att det går inte.
Nu har ett avhopp skett i Skövde kommunfullmäktige och länsstyrelsen har utsett kvinnan som ny ledamot i KF. Kvinnan vill inte vara med om detta och har överklagat valmyndighetens beslut. Det resulterar inte i någon åtgärd eftersom vallagen är konstruerad så att man kan skriva dit en person på en valsedel försedd med partibeteckning.

Kvinnan har alltså gjort allt hon kan för att slippa detta, men är nu utsedd som politiker.

Jag tycker att detta är absurt. En demokratisk ordning som tvingar någon att bli förknippade med ett parti, mot sin egen vilja, och dessutom bli utsedd som ledamot av fullmäktige trots att hon överklagat ett beslut.

Jag hoppas att Göran Hägglund tar tag i frågan och ser till att lagen ändras. Alla kandidater som vill vara med i valet får skriva på en förklaringsblankett. Detta borde gälla även för de som skrivs på en valsedel. Då kan de skriva att de inte ställer upp och så avförs de.

En sådan lagändring borde vara enkel att genomföra.

Retro Nossebro - en häftig upplevelse

Vad är en kommuns styrka och vad är dess svaghet? Nedlagda affärer, tomma skyltfönster, fabriker som slår igen, ungdomar som flyttar och begränsad ekonomi - innebär det att man ska ge upp och flytta därifrån?

- I Nossebro har vi fiffighet, menar Rigmor Persson, bilioteks- och kulturchef, som tillsammans med AM Alströmer som är kommunutvecklare, verkat för att vända tankarna och istället för att sätta sig ned och deppa, försöker att ta tillvara på den kraft som finns i samhället. Fiffighet är vår beteckning på kreativitet!

Retro Nossebro är idén. Att helt enkelt ta till vara de kvaliteter som fanns på 50- och 60-talet och använda dem idag. Alltså helt enkelt vända totalt på perspektiven.

En av Nossebroprofilerna Rune "Läkka" Johansson har öppnat den gamla elaffären som är fylld från golv till tak med gamla elprylar. Med en fantastisk berättarförmåga framstår han och affären som ett levande kulturarv och är idag en attraktion i Nossebro.

På bilden berättar han och AM om retrosatsningen för deltagare i projektet Städer Som Sticker Ut.

Tomma skyltfönster, utmed huvudgatan, används som utställningsytor där man kan se olika tidstrogna miljöer.

Köpmannaföreningen satsar på bemötande och service ("som det var på den gamla goda tiden") och strävar efter att göra småskaligheten till en attraktion.

Att flanera i samhället, lyssna till berättelserna, betrakta de gamla husen och miljöerna och ta del av ett samhälles invånare som bestämt sig för att vända en negativ utveckling är en oerhört spännande upplevelse.

En resa i sommar till Nossebro kan rekommenderas. Om man dessutom har tid så kan en resa med ångbåten på Nossan eller besöka veteranmarknaden och handla mopeddelar eller besöka knallarna på Nossebro marknad. Eller varför inte gå på bion och se digitalt överförda sändningar från Metropolitian? Det gamla och det nya lever hand i hand i samhället som är en del av Essunga kommun.

Ett besök i Nossebro blir mer än en nostalgitripp.

www.esssunga.se Retro - Framtiden för Nossebro


Tydligt besked om vårdnadsbidraget

Svenska folket vill ha det. Kristdemokraterna vill höja det. Så kan man sammanfatta resonemangen kring vårdnadsbidraget.

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Dessutom kan man konstatera att 85% av svenska folket säger nej till en tvångsdelning av föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna vill att föräldrarna både ska få mer tid för sina barn, men också själva kunna välja vem av föräldrarna som ska använda föräldraledigheten. Valfriheten är viktig.

Dessutom vill Kristdemokraterna öka vårdnadsbidraget med 100%.

Läs mer i SvD.


Städer som sticker ut - kulturen som omdanande kraft

I Skaraborg pågår ett spännande kulturprojekt. Städer Som Sticker Ut (www.sssu.se) är ett projekt som strävar efter att använda den kraft som finns i kulturen att vara en omdanande kraft för stadsutvecklingen. Kreativ och hållbar stadsutveckling i Skaraborg är det övergripande temat.

Projektet är en del av Creative City Challenge, ett EU-projekt som i Sverige drivs av Tillt.

Syftet sammanfattas i fem mål:
 • Öka kunskapen om stadsmiljöns och kulturens roll för hållbar utveckling.
 • Skapa modeller och styrdokument för sektors- och ansvarsövergripande samarbeten kring stadskvalitet.
 • Utveckla modeller för att använda konst och kultur för ökad stadskvalitet.
 • Inspirera kommun, fastighetsbolag och handlare att utveckla stadsmiljön och våga göra det oväntade.
 • Ökad delaktighet för medborgarna när det gäller stadens byggda och upplevda värden.

 • Odell skapar nytt ord - tobleronepolitik

  När jag var liten så sa min pappa en gång att pengarna var slut. Säkert var vi barn ledsna över att en aktivitet skulle skjutas på framtiden, men min lillasyster tyckte att hon kommit på en bra lösning: Pappa, du kan väl skriva en check?

  Men min pappa visste, att man kan inte skriva en check, om man inte har täckning för den. Den kunskapen ägde inte min syster. Hon hade sett sin pappa skriva på en check och sedan löstes den in och han fick en massa pengar.

  Tyvärr verkar det finnas politiker som tror att man kan göra beställningar även om man inte har pengar för det. De rödgröna ska nu göra en gigantisk satsning på infrastruktur - utan att ha finansieringen klar för det.

  Då myntar Mats Odell ett nytt ord: Tobleronepolitik. Han uttryckte det som: 

  Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket.


  Läs på GP


  Långt kvar till ett samhälle som är tillgängligt för alla

  I går hade vi ett panelsamtal om funktionsnedsättning i Skövde. Det var referensgruppen för funktionshindersfrågor som hade bjudit in de åtta partier som är representerade i Skövde kommunfullmäktige.

  Det blev ett bra och givande samtal, men också skrämmande på många sätt. Det är bara att konstatera att många personer med funktionsnedsättning lever i ett utanförskap och att mycket återstår innan vi får det tillgängliga samhället.

  Vi kritdemokrater slår fast att alla människor har samma värde. Men också att var och en har unika tillgångar. Alla människa ska ha samma förutsättningar att vara delaktiga. Men vi kan konstatera att samhället har en bristande kapacitet att vara tillgängligt för alla.

  Det var flera föreningar representerade under debatten. Det är människor med stor insikt i hur det är att vara utsatt för ett funktionshinder. Hindret ligger inte hos dem som individer. De ligger i samhällets bristande förmågor.

  Vi fick inblickar i krånglet med färdtjänst, svårighet att öppna dörrar till nya kommunala byggnader, avsaknaden av hörslingor i ett nybyggt äldreboende, behovet av en syn- och hörselinstruktör, beskrivning av hörapparater som ligger oanvända för att ingen kan hjälpa till att byta batteri, omöjligt att via rullstol ta sig in i byggnader och bristande förståelse hos vissa handläggare. Listan kan säkert göras längre, men den ger en inblick i några hinder som gör att livet kompliceras för den med funktionsnedsättning.

  Tyvärr kunde vi också konstatera att det finns stora brister i kunskapen hos politiker.


  320 000 skräpplockare håller Sverige rent

  Nu är det dags för årets skräpplockarvecka. Stiftelsen Håll Sverige Rent räknar med att 320 000 personer kommer att delta i årets stora manifestation och städa upp efter andra människor.

  Med de årliga Skräpplockardagarna vill Håll Sverige Rent sätta den ökande nedskräpningen och dess konsekvenser i fokus och visa att individen kan åstadkomma förändring med en så enkel handling som att plocka skräp. Syftet är att på sikt förändra människors attityder och beteenden så att nedskräpningen minskar.

  Man kan undra varför så många slänger sitt skräp i naturen. Har vi blivit så bekväma av oss att vi inte orkar ta hand om vårt eget skräp? Å ena sidan är det fantastiskt att 320 000 skräpplockare ställer upp och ser till att blir fint och städat. Å andra sidan är det tragiskt att de behövs. Var och en av oss borde ta hand om sitt eget skräp.


  Mer grönt och mindre sött

  Vi strävar alla efter en god folkhälsa. Det finns tre grundbultar för att vi ska nå bättre hälsotal: Äta sunt, röra på oss och sova ordentligt. Detta låter så enkelt, men är svårare att genomföra i praktiken, tycks det.

  Folkhälsominister Maria Larsson skriver om vikten att barn äter grönt och mindre socker. Även detta är sådana där goda råd som man egentligen borde ha lätt att följa.

  Enligt artikeln i GP så håller en förändring på att ske rörande barn och ungdomar. Nu är det dags för Ett Friskare Sverige och genom en rad enkla åtgärder kan vi få en bättre folkhälsa.

  Läs mer på http://www.ettfriskaresverige.nu/

  Tills döden eller kommunen skiljer dem åt

  Så har det då hänt igen. Ett äldre par som vill bo ihop får inte detta för kommunen. Maria Larsson myntade för några veckor sedan begreppet "tills döden eller kommunen skiljer dem åt" och nu är det socialministern som ryter till. Eller rättare sagt knappade in ett budskap på sin mobil som hamnade på Twitter och som uppmärksammades av Aftonbladet.
  Läs hela artikeln och frågan blir hur man tänker i kommunen. Känns skönt att Göran Hägglund ryter till eller i alla fall twittrar upprört.

  Aska och virus - vi lever i det sårbara samhället

  Sårbarheten var markant på ett sammanträde som jag varit på idag. Askan gjorde att många inte kunde komma till mötet då flygsituationen fortfarande var kraftigt drabbad, även om flygplatserna var öppnade. Många kunde helt enkelt inte komma till mötet.

  Det är vanligt att många använder sina datorer på möten och har då tillgång till handlingarna i digital form. Flera av de som var med på mötet upptäckte plötsligt att deras datorer inte fungerade. En stor virusattack har slagit till och det drabbade flera av mina kamrater. Enligt Aftonbladet var 800 000 datorer påverkade.

  Sammanträdet blev en stark påminnelse om hur sårbart vi lever. Vi tar så mycket för givet och även små partiklar i form av aska och virus kan i stort sett påverka hela vårt samhälle. Känns skönt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se) finns och har koll på läget och vidtar de åtgärder som krävs.


  Drömmen om det goda samhället

  Som politiker är man en berättare. Mycket handlar om att beskriva ett framtida tillstånd. Ibland säger vi visionen om det kommande och att då man gör sin "story telling" beskriver man ett framtida tillstånd. När Göran Hägglund tillträdde som partiledare formulerade han en devis som jag gillar. Den lyder:

  "Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter"


  Odell har lotsat landet genom en svår kris

  Jag har lyssnat till Mats Odell idag som talat om Sverige under och genom krisen. Mats som är finansmarknadsminister har en stor och viktig roll eftersom krisen har varit finansiell. Skickligt såg han till att de svenska finansiella systemen fick ett tidigt stöd och nu kan vi konstatera att Sverige klarat sig hyfsat väl. Ätminstone om vi jämför med andra länder. Grekland och England är exempel på länder där man måste göra kraftiga begränsningar i välfärden.
  IMF (internationella valutafonden) har gett ut en rapport om Sverige och krisen. Peter Doyle som hade ansvaret för rapporten fick frågan om vad Sverige kunde gjort annorlunda.
  Han svarade: "Det är svårt att se hur de skulle kunnat ha hanterat situationen bättre"
  Som kristdemokrat är man stolt över att ha en framgångsrik minister. Att vi dessutom har Maria Larsson och Göran Hägglund som statsråd gör att vi känner att Kristdemokraterna har ett framgångsrikt ledarlag.

  Nu laddar vi inför valrörelsen

  En valrörelsen inleds då man blir vald och avslutas på valdagen. Alltså pågår den under fyra år. Samtidigt så är det något särskilt då man börjar inleda spurten, det som vi i allmänhet kallar valrörelsen. Den har nu dragit igång. Enskilda personer och journalister ringer, e-posten ökar, besöken på www.brännberg.se blir fler och denna blogg blir läst av fler för varje vecka som går.
  För oss politiker är detta en höjdpunkt att få tala med väljarna om det vi brinner för. Det bästa sättet att kommunicera, att berätta vår berättelse om framtiden, är att möta väljarna en och en. Det näst bästa sättet är att använda massmedierna.
  På bilden ser du Annika Eclund och jag i radiostudion där vi under Olle Forselands ledning spelat in program som kommer att sändas över närradiostationerna i Skaraborg. Våra kollegor Eva-Lott Gram och Bosse Bergsten har också spelat in program och snart kommer de att sändas ut i etern. 

  Vi är övertygade om att Kristdemokraterna har en politk som skapar det trygga och mänskligare samhället.

  Därför kommer vi att be väljarna att lägga sina röster på Kristdemokraterna.


  Gert-Inge - ny ledare för VGR

  Nu har Gert-Inge Andersson svingat klubban i regionstyrelsen och därmed har han trätt in som Västra Götalandsregionens nye ledare. Som regionstyrelsens ordförande och företrädare för Västra Götalands 1,5 miljoner invånare har han nu övertagit huvudansvaret för att försöka lotsa regionen fram till en ännu starkare position.
  Han har uppskattats för sitt kloka ledarskap i Trollhättan under många år. Han blir nog en bra efterträdare till Roland Andersson som nu avvecklar sitt politiska engagemang.
  Vi hälsar Gert-Inge välkommen in i den nya rollen, men kommer också att ta fajten med honom. Som företrädare för Socialdemokraterna och det största partiet i regeringen så kommer det nog också att blåsa tuffa vindar.

  Jag kommer att göra allt som jag kan för att vara med och skapa en allians Västra Götaland, där makten efter valet kommer att tas över av de fyra samverkande allianspartierna. Så förhoppningsvis blir det bara några månader på posten för Gert-Inge. Efter valet blir han då ledare för oppositionen.

  Är det OK med smarta politiska stölder?

  Anders Pihlblad, en av våra mest kända journalister, och bevakare av politik och politiker ställer en intressant fråga i sin blogg. Rubriken är "Smarta politiska stölder". Frågeställningen utgår från en term som Moderaternas partisekreterare, Pär Schlingmann, använde under sitt tal på moderaternas kommundagar. Han talade om "nu tar vi fajten". Det är detta som Pihlblad refererar till. Uttrycket använde Kommunal för några år sedan och var en devis som de använda i samband med sina fackliga ambitioner. Han beskriver att M är duktiga på att sno begrepp från andra och säkert var det många som höjde ögonbrynen under den "make-over" som M gjorde då de blev de "nya" moderaterna. Beskrivningen handlade då om "det nya arbetarpartiet".

  Pihlblad talar om politisk stöld. Det får stå för honom, men tanken är intressant. Ett problem med att socialdemokraterna haft makten i så många år är att vi nästan börjat anse att socialdemokratisk problem är en svensk norm. Att det som de S-märkta politikerna stått för är en svensk modell. Det är det inte, utan det är en socialdemokratisk modell. Självklart äger de inte vissa frågor eller uttryck. Så någon fråga om "stöld" är det knappast när man tar över ord eller beteckningar som inte är varumärkesskyddade.

  En parallell kring detta är tillgången till den svenska flaggan. Den står som en stark symbol för Sverige. Då vit makt-rörelsen för några år sedan försökte att göra den till "sin" var det tyvärr en del skolledare som hjälpte till i detta då de försökte förbjuda elever att bära flaggan på sina jackor. Det var snudd på att en liten grupp människor försökte att ta över en symbol som är vår allas.

  Nu har S börjat att lansera ett begrepp från KD om ett samhälle med plats för alla. Man kan konstatera att det börjar bli trångt om vissa namn och beteckningar.

  Så vill vi förändra hälso- och sjukvården

  Det känns att valrörelsen är på gång. Allt fler efterfrågar våra åsikter. Det är väldigt stimulerande och spännande att få debattera och föra fram de idéer som man tror på. Idag inleder GP en serie om vad vi regionpolitiker vill åstadkomma. Första delen handlar om hälso- och sjukvård. Det är Monica Selin och Benny Strandberg som står för Kristdemokraternas talan i artikeln. Läs den och se varför du ska rösta på kristdemokraterna.

  När tjuven kommer - vem bryr sig?

  Prioritera vardagsbrotten. Se till att polisen får resurser och kan ta itu även med de "små" brotten. En närpolis per 1000 invånare. Detta är några av huvudtankarna i en artikel i Sydsvenskan skriven av tre kristdemokrater. Att skapa trygghet och se till att alla brott utreds är oerhört viktigt för att vi ska ha ett fritt och öppet samhälle. Alternativet är befästa hem, säkerhetskameror, larm, mängder av lås och elektronik som vakar över oss.
  Kristdemokraternas krav på fler poliser är en riktig politik. Poliser ska synas och finnas ute bland folk.

  Kristdemokraternas krav om fler poliser som syns och rör sig ute bland folk är ett bra sätt att bekämpa brott. Idag finns det en risk att medborgarna drar sig för att ringa polisen. Det upplevs krångligt och svårt. Man vet att resurserna är begränsade och att de små brotten inte utreds. Detta måste ändras. Lösningen handlar om fler synliga och nära poliser. Samtidigt så måste vi också tala mer om etik, om respekten för varandra och andras egendom.

  Ett samhälle som säger att ingen bryr sig om tjuven då denne kommer är inget gott samhälle, utan ett som resignerat inför de mörka krafterna. 

  Artikeln är skriven av Göran Hägglund, Inger Davidsson och Otto von Arnold

  Alliansens riksdagsledamöter inspirerade

  Då alliansens riksdagsledamöter, för andra gången under våren, samlade sina partivänner i Skaraborg handlade det om framtidstro och inspiration inför det kommande valet. Alliansen har bildat tio arbetsgrupper som förbereder de "stora" valfrågorna inför valet. Allt är ännu inte klart, men de sex skaraborgska riksdagsledamöterna gav en försmak av vad som kommer. Den första träffen handlade om vad alliansen gjort under sin regeringstid. Listan på åtgärder blev oerhört lång. Men mycket återstår och inspirationskvällen handlade om vad som ska ske i framtiden. Sessionssalen i Stadshuset i Skövde var fylld av förväntan och entusiasm.

  Alliansen företräds i Skaraborg av Cecilia Widegren (M), Sten Bergheden (M), Lars Elindersson (M), Christer Winbäck (FP), Ulrika Carlsson (C) och Holger Gustafsson (KD).

  Holger Gustafsson är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och höll ett inspirerande anförande.


  En försmak av miljöpartisamhället?

  Jag har lyssnat till många miljöpartister som angripit flyget på grund av deras bidrag till koldioxidutsläppen. Totalt räknar man med att flyget bidrar med ungefär 2% av de totala utsläppen. Självklart finns det stor anledning att förändra flygets drivmedel, nya flygplansmaterial och se över reducering av vikter ombord. Men att förbjuda flyg, som en del debattörer verkar önska, är en utopi. Inte heller är det något vi ska sträva efter. Att reducera flygets utsläpp är däremot viktigt.
  De senaste dagarnas stängning av luftrummet har gett en försmak av det miljöpartistiska samhället. Det ger oss anledning att värdera deras politik. Vi har nu fått en försmak av problemen med att resa då vi flyget inte funnits på plats. Det gäller att fundera kring vilket parti som ska få ens röst.

  Gapet mellan blocken minskar

  Ju närmare valet vi kommer desto mer spännande blir opinionsundersökningarna. Dagens GP/SIFO visar att det är mycket jämnt mellan blocken.

  Jag är övertygad om att då väljarna i september ska lägga sin röst kommer de att se tillbaka på fyra år och konstatera att de flesta har fått det mycket bättre, sjukvårdsköerna har minskats, regeringen har visat regeringsduglighet under finanskrisen, utbildningar har stärkts och pensionärerna har löfte om ökat stöd. Det de röd-gröna påvisar är ett samhälle där det blir betydligt dyrare att leva, politiker som vill styra över individerna och därmed mindre valfrihet.

  Resultatet idag var att alliansen fick stöd av 45% av svenska folket. De röd-gröna hade därmed en ledning på 3,5 %. Resultet visade också en ökning för Kristdemokraterna.

  Blev Sverigedemokrat mot sin vilja

  En ny ledamot har utsetts av länsstyrelsen att företräda Sverigedemokraterna i Skövde kommunfullmäktige. Kvinnan som utsetts är förtvivlad. Hon vill på inget sätt förknippas med detta parti. Idag har SLA en stor artikel med anledning av denna händelse.

  Bakgrunden är att en person som röstat på Sverigedemokraterna har skrivit kvinnans namn på en blank valsedel. Kvinnan ifråga har givetvis inte haft en aning om detta förrän det damp ned ett brev häromdagen som talade om att nu var hon utsedd som ledamot av kommunfullmäktige som företrädare för Sverigedemokraterna.

  Självklart kommer vi så snabbt som möjligt att skriva till valmyndigheten och be att de gör om rösträkningen.

  Det är djupt beklagligt att man använder sitt demokratiska redskap, rösträtten, på detta sätt. Rösten har tillfallit Sverigedemokratena och stärkt deras ställning, men orsakat stort besvär för en enskild person.

  Varje röst har ett stort värde. Ibland kan det hänga på en enda röst att ett parti fått eller förlorat en viss ställning. Nu tror kvinnan att någon ville "skada henne" genom att koppla samman henne med Sverigedemokraterna.

  Det hela är djupt olyckligt. Kvinnan uppger till SLA att hon känner sig kränkt och tycker att det är fruktansvärt att på detta sätt bli förknippad med ett parti som hon inte har eller vill ha några kopplingar till.

  Många irriterade över arvodeshöjningen

  Det har varit många artiklar i SLA om arvodena för politikerna i Västra Götalandsregionen. Inte minst sedan den senaste höjningen. Många har krävt svar från regionråden. Arvodesberedningens ordförande har fått mycket kritik för förslagen, men hittills har inga råd svarat.

  Idag publicerar jag, tillsammans med Monica Selin, följande reflektion från oss kristdemokrater som deltog i debatten om beslutet som fattades av regionfullmäktige i mars.

  Olyckligt att vi beslutar om våra arvoden
  En rad artiklar i SLA har handlat om de nya arvodena för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Senast uppmanades vi regionråd på ledarplats att träda fram och förtydliga våra ställnings taganden. Vi Kristdemokrater ställde inte upp på förslaget efter en lång diskussion i frågan. Frågor som rör storleken på arvoden för förtroende valda är känsliga och med all rätt öremål för kritik, diskussion och granskning. Vi tycker att det är olyckligt med situationen som innebär att de förtroende valda själva ska besluta om skäliga uppräkningar. Kristdemokraterna föreslog därför att arvodet skulle knytas till ett externt index för att i framtiden undvika denna situation. Vår mening var att detta externa index skulle vara riksdagsledamöternas månadsarvode vars storlek bestäms av en från riksdagen fristående nämnd. Vårt förslag på regionfullmäktige var därför att grundbeloppet föreslås till 100 procent av riksdagsledamöternas månadsarvode, precis så som råder i många kommuner, bland annat Skövde.


  "Börje i Värsås" uttrycker besvikelse

  Idag besvarar jag en insändare, signerad Börje i Värsås, där en person är besviken över våra löften om fastighetsskatten. När nu de nya taxeringsvärdena för bostäder på landsbygden blivit klara beklagar han sig över att nu börjar det bli lika dyrt att bo på landsbygden som i städerna, avseende fastighetsavgiften.

  Jag var med och kämpade på barrikaderna förra valet och talade om fastighetsskatt, vårdnadsbidrag och drivmedelskostnaderna. Dessa tre frågor har visserligen hanterats av regeringen, men inte på ett sätt som jag är nöjd med. Jag har aldrig bott på landsbygden och har inga som helst egenintressen för mina agerande för landsbygden. Det handlar helt enkelt om att jag är övertygad om att landsbygden och dess "gröna" företag behövs.

  Vill du läsa vad jag svarade "Börje i Värsås" så följer svaret här: Publicerat i SLA 2010-04-18

  Svar till signaturen Börje i Värsås 

  Du uttrycker missnöje med reformen om fastighetsskatten. Det uppskattar vi kristdemokrater. Vi är inte heller nöjda. Vi drev frågan hårt under senaste valrörelsen, men resultatet blev inte vad vi ville. För vissa villaägare har den haft oerhört stor betydelse och i den delen har vi nått långt. Men för många fastighetsägare i Skaraborg har den inte lett till några större förbättringar ännu. Hade det tidigare systemet varit kvar hade nog missnöjet varit ännu större, så vi har inlett ett steg i rätt riktning, men mycket återstår. Fastighetsskatt och taxeringsvärden är viktiga frågor. Ska det bli en fortsatt reformering för de som bor på landsbygden behövs ett ökat stöd för kristdemokraterna. Vi vill fortsätta reformen och värna landsbygden.
  Conny Brännberg (KD)


  Familjen är samhällets viktigaste byggsten

  De senaste dagarna har jag sysslat mycket med valfrågor. Det är nu som vi sitter och skriver sådant som kommer att delas ut i valrörelsen. Mitt politiska arbete vilar på några nyckelområden, där familjen som en av samhällets byggstenar alltid återkommer i det jag skriver eller talar om.

  På kristdemokraternas hemsida finns en bra beskrivning av familjen:

   "Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar."


  Aska och rälsbrott - trafiken står still

  Jag satt på spårvagnen i Göteborg på väg till tåget när en journalist ringde mig. Då han hörde att jag var i Göteborg frågade han om jag såg något askmoln. Jag berättade att jag åkte med Västtrafik och sa att dom kan man lita på och att jag snart skulle vara vid tåget. Just då ropar föraren och meddelar att ett rälsbrott inträffat. Så jag missade tåget och kan konstatera att varken flyg eller kollektivtrafik fungerade. Dagens askmoln gör oss påminda om vilken sårbarhet som finns i samhällets strukturer. Det är så lätt att fylla almanackorna och räkna med att allt flyter och fungerar. Så idag är det en påminnelse om samhällets sårbarhet. Tyvärr sitter tusentals drabbade resenärer på flygplatser runt om i världen och de ser det nog knappast som en lärdom.

  Nätet - den nya matchmakern

  Allt fler kärleksrelationer inleds över nätet. En del fnyser åt begreppet sociala medier och menar att nätet inte alls skapar gemenskap utan snarare fjärmar människor från varandra. Åsikt står mot åsikt och det är bra att frågan debatteras. Men det finns många som vittnar om att nätet fört dem samman. I dagens SvD finns en artikel som på ett intressant sätt belyser detta. Där hävdas att var fjärde relation inleds på nätet.

  En annan intressant aspekt är att tonåringar inte dricker alkohol i samma utsträckning som tidigare och antydningar görs att det är nätets sociala medier som spelar stor roll. Förr kände man en trygghet om man druckit innan man "vågade" ta första steget och närma sig det andra könet. Man vågade helt enkelt inte stöta på en tjej/kille om man inte först druckit. Skillnaden idag är att relationen har inletts på nätet. Man har "pratat" med varandra och upplever att man "känner" varandra innan man bestämmer sig för att mötas fysiskt. Den virtuella "daten" lägger en grund och då man redan bestämt sig för att mötas så tas första steget via nätet.

  Samtidigt så finns det en oerhört stor fara med denna form av trygghet. Alltför många unga människor har fått en positiv bild av den man "chattat" med. Man får en positiv bild av denne och stämmer träff. Personen man möter visar sig vara en helt annan person.

  Alltså finns det något vackert och positivt över att man finner varandra via nätet, men det är nog bäst att man hissar varningsflagg också.

  Volvo nyanställer - ett finansiellt "vårtecken"

  Våren inspirerar och sporrar. Många letar tecken i naturen som bekräftar att vi går mot varmare och ljusare tider. För oss i Skaraborg är ju tranan ett av de speciella vårtecken som lockar inte bara tusentals tranor utan ändå fler turister.
  Finanskrisen och lågkonjunkturen har varit en tuff "vinter" för oss och nu väntar vi på en finansens "sommar".
  Anders Borg har medverkat med några "vårtecken" i form av sitt siffermaterial och mycket tyder på att återhämtningen av ekonomin går något snabbare än vad vi vågat hoppats på.
  Ett annat tecken är att Volvo nyanställer. Enligt GP så handlar det om 300 personer till Volvo PV. Med en nybilsförsäljning som ökar (25% ökning är positivt men måste också ses utifrån ett bottenläge) andas optimism. För oss i Skövde har Volvo mycket stor betydelse. De två volvoföretagen är största arbetsgivarna och har oerhört stor betydelse för sysselsättningen i hela Skaraborg. Enligt "gaturykten" så har även nyrekryteringar inletts i Skövde. Det nya gjuteriet är en av de största industriinvesteringarna i Sverige.

  Jag gillar dessa "vårtecken" och hoppas att regeringens vårproposition bryter isen och att den öppnar upp för en optimism. Ser fram emot presentationen på torsdag.


  Skyhög pension – skyhöga räkningar

  Vinterns elpriser gör att man får en smärre chock när man får räkningen. Tusentals kronor över budget gör att många har det väldigt tufft med sin ekonomi. Hur ska man kunna betala så mycket mer än vad man räknat med?

  Att Vattenfalls avgående VD får en skyhög pension gör inte saken bättre. Enligt Aftonbladet blir pensionskostnaden för förre VDn 145 miljoner kronor. Gissa vem som får betala det? Jo, de som abonnerar på elen.

  Dessutom finns det statliga intressen i Vattenfall. Mats Odell röt till häromdagen på Nordeas stämma och såg till att bankdirektörerna inte fick oskäliga bonusar. Nu är det nog dags att Odell rycker ut igen.


  Debatt om bostadspolitik

  Det börjar kännas som att valrörelsen är igång. Det har blivit flera möten med tillfällen att få tala om angelägna frågor inför kommande mandatperiod. Ikväll var det Hyresgästföreningen som bjudit in till debatt om framtidens bostadsmarknad och då särskilt om hyresrättens framtid. Vi var representanter från åtta partier som medverkade och jag lyfte fram tre typer av boende som jag pratade lite extra om
  - Ungdomsbostäder
  - Seniorbostäder/Trygghetsbostäder
  - Generationsboenden

  Det blev ett rätt hyfsat samtal, men någon egentlig debatt blev det aldrig. Vi fick chansen att berätta om våra ideer kring kommande satsningar.

  Bostadspolitiken är oerhört angelägen och Hyresgästföreningen driver på. De har också tagit fram en särskild sajt för 60 av landets kommuner på www.byggframtiden.se Gå gärna in på Skövde och ös på med frågor.


  Möte på arabiska i Södra Ryd

  Kristdemokraterna i Skövde har haft några samlingar med information och samtal kring det kommande valet särskilt riktat till invandrare. Intresset har varit stort och ytterligare möten har efterfrågats.
  I fredags var Fouad Rasho på besök. Han är ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg och välkänd bland assyrier/syrianer i Skaraborg. Mötet inleddes med en dansgrupp som består av unga tjejer från Mellanöstern. Därefter talade några av kristdemokraternas toppkandidater. Annika Eclund som är förstanamn till riksdagen och Eva-lott Gram, andranamn till regionlistan presenterade sig och vad de vill arbeta för nästa mandatperiod. Jag höll ihop kvällen och gav lite allmän information inför valet. Delar av kvällen tolkades av Emad Hanna som är kandidat till kommunfullmäktige i Skövde. Samlingen avslutades med gemenskap och samtal i Parkstugan.

  Kristdemokraterna kommer att inbjuda till fler möten framöver. Nästa möte i Södra Ryd blir i samband med Rydsdagen 15 maj.

  På bilden Eva-Lott Gram, Hjo, Conny Brännberg, Skövde, Fouad Rasho, Göteborg, Emad Hanna, Skövde och Annika Eclund, Tibro

  Intensiv debatt om Aspö

  Det pågår en intensiv debatt om utvecklingen av Aspö-Karstorp. I februari mottog vi nästan 3 000 namnunderskrifter som kräver en folkomröstning i frågan. Samtidigt så har planerna för bostadsbebyggelsen förändrats.

  Häromdagen inbjöd vi till ett informations- och samtalsmöte om nästa steg i processen. De föreningar som är närmast berörda kommer att fundera vidare kring folkomröstningen. Om den ska bli av (det är kommunfullmäktige som avgör i maj månad) så måste en tydlig fråga ställas. Vi diskuterar nu hur den ska utformas.

  Det finns ett oerhört engagemang kring Aspö-Karstorp. Frågan berör många. En del hävdar att området är alldeles utmärkt för bostadsbyggnation, andra hävdar att inget ska byggas. Alla är nog överens om att det finns inget förslag som kommer att tillfredsställa allas intressen. Förhoppningsvis vet vi mer i maj månad om partiernas ställningstagande till initiativet om folkomröstning.

  Lunchkonsert som gav mersmak

  Vokalkvartetten Vox gav en fantastisk lunchkonsert i Skövde Konsthall under beteckningen "Fågelsång och lockrop". Namnet anspelar på utställningen med Lars Jonsson som pågår i Skövdes vackra utsttällningslokal som också blivit en uppskattad plats för musik.
  VOX imponerade stort under lunchuppträdandet. Oerhört vackert, engagerande och med en fantastisk kontakt med publiken var det inte underligt att de fick jätteapplåder efter konserten.

  Vokalkvartetten VOX är en del av Västra Götalandsregionens kutursatsningar. Kvartetten firar sitt 20-års-jubileum och genom sin mycket breda reportorar har de en sällsynt förmåga att fängsla och engagera både unga och gamla.

  Vox består av Ulrika Åhlen Axbberg, sopran, Amanda Flodin, mezzosopran, Tore Sunesson, tenor och Matts Johansson, baryton. Mer om dem på Vara Konserthus hemsida.

  Saxen och peangen kräver en etisk debatt

  Det är lätt att fatta beslut om etiska riktlinjer, uppförandekoder och att företag ska stå för en värdegrund om mänskliga rättigheter. Men det är betydligt svårare att se till att det också genomförs. GP uppmärksammar problematiken med material som köps in till sjukvården. De beskriver att saxar, pincetter och peanger som är med och räddar liv på våra sjukhus tillverkas under usla förhållanden i bl a Pakistan.

  Vi får aldrig nöjda oss med att vi fattat ett beslut som skrivs i ett protokoll eller att vi tar fram en rapport som hamnar i en pärm i hyllan. De beslut som tas måste också genomföras. Om vi antar en uppförandekod som till exempel kräver att ett tillverkande företag inte utnyttjar människor eller använder barn i produktionen, så är vi också skyldiga att se till att det efterlevs. Enligt reportaget i GP finns mycket att göra.

  GP lyfter fram en viktig och angelägen fråga. Vi måste se till att den hålls vid liv.


  Det är vid köksborden som besluten tas

  Göran Hägglund drog igång sin köksbordsturné i höstas. Nu är vi många lokala och regionala politiker som hakat på. Idén var att föra samtal kring köksborden, men det hela har växt och "köksbordsdemokratin" växer. Det hela handlar om principen om subsidiariet. Ordet i sig är en riktig tungvrickare, men om man säger köksbordsdemokrati är det fler som nappar.

  Idén om köksbordsdemokrati handlar om att de beslut som en individ eller familj kan ta ska de själva fatta. Politikerna ska inte fatta sådana beslut som invånarna själva råder över. Däremot finns det självklart ett antal frågor som måste beslutas "för det allmännas bästa".

  Tyvärr finns det alldeles för många klåfingriga politiker som inte kan låta bli att bestämma över sådant som "köksborden" borde ta beslut om.

  Snackar vi om en köksbordsrevolution i Sverige?

  Svenska medier sviker inte Dawit Isaak

  För första gången på flera år har nu några nyheter om Dawit Isaak kommit från Eritrea. De beskriver svåra umbäranden. Det är en före detta fångvaktare på säkerhetsfängelset Eiraeiro som beskriver den svåra situationen som råder för den fängslade journalisten.

  Jag är imponerad över svenska mediers uthållighet och vägran att överge Dawit Isaak. Troligtvis vet han inget om det stora stöd som kollegor visar honom. Att vara journalist har blivit ett riskjobb och ett stort antal nyhetsbevakare får varje år sätta livet till. Bara i Honduras kom rapporter om fem dödade journalister under mars månad.

  Sverige har en viktig roll att agera för enskilda människors lidande och se till att vi håller människovärdet högt och försvarar mänskliga rättigheter.

  GP, SvD, DN,

  Skatteverket har koll på bloggarna

  Det är inte lätt att vara entreprenör i Sverige. Eller rättare sagt, det är svårt att klara sig undan skatt. Nu har Skatteverket bestämt sig för att ha koll på bloggarna. Den som tar emot en vara kommer att bli beskattad för värdet av den. Detta oavsett om man skriver om den eller inte. E24 har en alldeles utmärkt artikel och bildspel om bloggare som tar emot varuprover. Men det verkar finnas en öppning i bedömningen om man bedriver bloggens om yrkesmässigt och självständigt. Det är säkert så att många bloggare får rabatter eller rent av betalt för att skriva om vissa saker, men frågan är vad som ska beskattas. Nu kommer Skatteverket att ha extra koll på bloggarna och deras deklarationer. Skatteverket gör säkert helt rätt, men det kan bli en dyrköpt erfarenhet får många bloggare som tagit emot varor i god tro. Bestämmelser är också sådana att antingen man bett om en vara eller inte, men har tagit emot den, så ska man betala skatt för dess marknadsvärde.

  Då verklighetens folk gör sitt val

  Göran Hägglund klargör tydligt att makten ska flyttas från politiken till medborgarna. I sin artikel i Aftonbladet lyfter han fram några viktiga områden för kristdemokraterna inför valet.
  Han menar att det är tre områden som är mest angelägna för Sverige

  - Arbete och ekonomi
  - Välfärdens kvalitet
  - Politikens gränser

  Läs gärna artikeln och se hur han utvecklar sina tankar. Det hela avslutas med följande deklaration:

  " Vi tror på kraften i dygder som plikt, solidaritet och hederlighet. Framför allt ställer vi enskildas och familjers rätt att slippa forma sina liv utifrån modellerna på politiska ritbord. Det är köksborden som gäller. 2010 blir året då verklighetens folk gör sitt val."

  Getingar åt ministrarna

  Expressens Anna Dahlberg har gjort en slags värdering av våra ministrar. Rättvist? Ja, döm själv. Motiveringarna är i alla fall lite underhållande, men självklart tycker jag att hon missat värdet av de kristdemokratiska statsråden.

  Expressen

  Hägglund klargör skillnaderna i rättspolitiken

  På ett mycket tydligt sätt markerar Göran Hägglund skillnaderna mellan de rödgrönas rättspolitik och den kristdemokratiska (förhoppningsvis också Alliansens) grunden om människan och hennes moraliska ansvar. (SvD)

  Hägglund menar att skillnaden går i synen på människan som en fri moralisk varelse med en vilja, men också förmåga att kunna välja mellan vad som är rätt och vad som är fel. De rödgröna menar han ser människan som en social konstruktion, en produkt av andra.

  "Det är här vi stöter emot vänsterns ideologiska nervcentra. I de rödgrönas värld är det inte bara en tro – utan också en politisk nödvändighet – att den enskilde personen i första hand än en produkt av den sociala omgivningen och bara i andra hand har en fri moralisk vilja. För det är då samhällsingenjören kan träda in för att modellera om människors sociala liv på politisk väg".

  Därmed, menar Hägglund, blir kriminaldebatten ytterst en kamp mellan olika människosyner.
  "För oss kristdemokrater är positionen klar: Människan är en moralisk varelse som hela tiden förhåller sig till rätt och fel. Och som måste förhålla sig till frågan om rätt och fel. Detta ställer henne, till skillnad från djuren, inför ett moraliskt ansvar."

  Det är frigörande att den politiska debatten inte enbart handlar om "yta" utan det finns också utrymme för "djup", dvs att vi också lyfter de fundament som de olika politiska partierna baserar sin politik på.

   


  RSS 2.0