Ändra vallagen - ingen ska kunna bli politiker mot sin vilja

Jag har skrivit ett brev till Göran Hägglund, i rollen som partiordförande, och bett att han ska ta ett initiativ. Det handlar om en förändring av vallagen.

Bakgrunden är följande: I samband med valet 2006 skrevs ett namn på en kvinna på en valsedel som var märkt Sverigedemokraterna. Kvinnan har aldrig haft något med detta parti att göra och vill inte på något sätt bli sammankopplad med det. Hon har kontaktat valmyndigheten och bett att de stryker hennes namn. Beskedet är att det går inte.
Nu har ett avhopp skett i Skövde kommunfullmäktige och länsstyrelsen har utsett kvinnan som ny ledamot i KF. Kvinnan vill inte vara med om detta och har överklagat valmyndighetens beslut. Det resulterar inte i någon åtgärd eftersom vallagen är konstruerad så att man kan skriva dit en person på en valsedel försedd med partibeteckning.

Kvinnan har alltså gjort allt hon kan för att slippa detta, men är nu utsedd som politiker.

Jag tycker att detta är absurt. En demokratisk ordning som tvingar någon att bli förknippade med ett parti, mot sin egen vilja, och dessutom bli utsedd som ledamot av fullmäktige trots att hon överklagat ett beslut.

Jag hoppas att Göran Hägglund tar tag i frågan och ser till att lagen ändras. Alla kandidater som vill vara med i valet får skriva på en förklaringsblankett. Detta borde gälla även för de som skrivs på en valsedel. Då kan de skriva att de inte ställer upp och så avförs de.

En sådan lagändring borde vara enkel att genomföra.

Retro Nossebro - en häftig upplevelse

Vad är en kommuns styrka och vad är dess svaghet? Nedlagda affärer, tomma skyltfönster, fabriker som slår igen, ungdomar som flyttar och begränsad ekonomi - innebär det att man ska ge upp och flytta därifrån?

- I Nossebro har vi fiffighet, menar Rigmor Persson, bilioteks- och kulturchef, som tillsammans med AM Alströmer som är kommunutvecklare, verkat för att vända tankarna och istället för att sätta sig ned och deppa, försöker att ta tillvara på den kraft som finns i samhället. Fiffighet är vår beteckning på kreativitet!

Retro Nossebro är idén. Att helt enkelt ta till vara de kvaliteter som fanns på 50- och 60-talet och använda dem idag. Alltså helt enkelt vända totalt på perspektiven.

En av Nossebroprofilerna Rune "Läkka" Johansson har öppnat den gamla elaffären som är fylld från golv till tak med gamla elprylar. Med en fantastisk berättarförmåga framstår han och affären som ett levande kulturarv och är idag en attraktion i Nossebro.

På bilden berättar han och AM om retrosatsningen för deltagare i projektet Städer Som Sticker Ut.

Tomma skyltfönster, utmed huvudgatan, används som utställningsytor där man kan se olika tidstrogna miljöer.

Köpmannaföreningen satsar på bemötande och service ("som det var på den gamla goda tiden") och strävar efter att göra småskaligheten till en attraktion.

Att flanera i samhället, lyssna till berättelserna, betrakta de gamla husen och miljöerna och ta del av ett samhälles invånare som bestämt sig för att vända en negativ utveckling är en oerhört spännande upplevelse.

En resa i sommar till Nossebro kan rekommenderas. Om man dessutom har tid så kan en resa med ångbåten på Nossan eller besöka veteranmarknaden och handla mopeddelar eller besöka knallarna på Nossebro marknad. Eller varför inte gå på bion och se digitalt överförda sändningar från Metropolitian? Det gamla och det nya lever hand i hand i samhället som är en del av Essunga kommun.

Ett besök i Nossebro blir mer än en nostalgitripp.

www.esssunga.se Retro - Framtiden för Nossebro

Tydligt besked om vårdnadsbidraget

Svenska folket vill ha det. Kristdemokraterna vill höja det. Så kan man sammanfatta resonemangen kring vårdnadsbidraget.

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Dessutom kan man konstatera att 85% av svenska folket säger nej till en tvångsdelning av föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna vill att föräldrarna både ska få mer tid för sina barn, men också själva kunna välja vem av föräldrarna som ska använda föräldraledigheten. Valfriheten är viktig.

Dessutom vill Kristdemokraterna öka vårdnadsbidraget med 100%.

Läs mer i SvD.

Städer som sticker ut - kulturen som omdanande kraft

I Skaraborg pågår ett spännande kulturprojekt. Städer Som Sticker Ut (www.sssu.se) är ett projekt som strävar efter att använda den kraft som finns i kulturen att vara en omdanande kraft för stadsutvecklingen. Kreativ och hållbar stadsutveckling i Skaraborg är det övergripande temat.

Projektet är en del av Creative City Challenge, ett EU-projekt som i Sverige drivs av Tillt.

Syftet sammanfattas i fem mål:
  • Öka kunskapen om stadsmiljöns och kulturens roll för hållbar utveckling.
  • Skapa modeller och styrdokument för sektors- och ansvarsövergripande samarbeten kring stadskvalitet.
  • Utveckla modeller för att använda konst och kultur för ökad stadskvalitet.
  • Inspirera kommun, fastighetsbolag och handlare att utveckla stadsmiljön och våga göra det oväntade.
  • Ökad delaktighet för medborgarna när det gäller stadens byggda och upplevda värden.