Aska och rälsbrott - trafiken står still

Jag satt på spårvagnen i Göteborg på väg till tåget när en journalist ringde mig. Då han hörde att jag var i Göteborg frågade han om jag såg något askmoln. Jag berättade att jag åkte med Västtrafik och sa att dom kan man lita på och att jag snart skulle vara vid tåget. Just då ropar föraren och meddelar att ett rälsbrott inträffat. Så jag missade tåget och kan konstatera att varken flyg eller kollektivtrafik fungerade. Dagens askmoln gör oss påminda om vilken sårbarhet som finns i samhällets strukturer. Det är så lätt att fylla almanackorna och räkna med att allt flyter och fungerar. Så idag är det en påminnelse om samhällets sårbarhet. Tyvärr sitter tusentals drabbade resenärer på flygplatser runt om i världen och de ser det nog knappast som en lärdom.