Aska och virus - vi lever i det sårbara samhället

Sårbarheten var markant på ett sammanträde som jag varit på idag. Askan gjorde att många inte kunde komma till mötet då flygsituationen fortfarande var kraftigt drabbad, även om flygplatserna var öppnade. Många kunde helt enkelt inte komma till mötet.

Det är vanligt att många använder sina datorer på möten och har då tillgång till handlingarna i digital form. Flera av de som var med på mötet upptäckte plötsligt att deras datorer inte fungerade. En stor virusattack har slagit till och det drabbade flera av mina kamrater. Enligt Aftonbladet var 800 000 datorer påverkade.

Sammanträdet blev en stark påminnelse om hur sårbart vi lever. Vi tar så mycket för givet och även små partiklar i form av aska och virus kan i stort sett påverka hela vårt samhälle. Känns skönt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se) finns och har koll på läget och vidtar de åtgärder som krävs.