Då verklighetens folk gör sitt val

Göran Hägglund klargör tydligt att makten ska flyttas från politiken till medborgarna. I sin artikel i Aftonbladet lyfter han fram några viktiga områden för kristdemokraterna inför valet.
Han menar att det är tre områden som är mest angelägna för Sverige

- Arbete och ekonomi
- Välfärdens kvalitet
- Politikens gränser

Läs gärna artikeln och se hur han utvecklar sina tankar. Det hela avslutas med följande deklaration:

" Vi tror på kraften i dygder som plikt, solidaritet och hederlighet. Framför allt ställer vi enskildas och familjers rätt att slippa forma sina liv utifrån modellerna på politiska ritbord. Det är köksborden som gäller. 2010 blir året då verklighetens folk gör sitt val."