En försmak av miljöpartisamhället?

Jag har lyssnat till många miljöpartister som angripit flyget på grund av deras bidrag till koldioxidutsläppen. Totalt räknar man med att flyget bidrar med ungefär 2% av de totala utsläppen. Självklart finns det stor anledning att förändra flygets drivmedel, nya flygplansmaterial och se över reducering av vikter ombord. Men att förbjuda flyg, som en del debattörer verkar önska, är en utopi. Inte heller är det något vi ska sträva efter. Att reducera flygets utsläpp är däremot viktigt.
De senaste dagarnas stängning av luftrummet har gett en försmak av det miljöpartistiska samhället. Det ger oss anledning att värdera deras politik. Vi har nu fått en försmak av problemen med att resa då vi flyget inte funnits på plats. Det gäller att fundera kring vilket parti som ska få ens röst.