Familjen är samhällets viktigaste byggsten

De senaste dagarna har jag sysslat mycket med valfrågor. Det är nu som vi sitter och skriver sådant som kommer att delas ut i valrörelsen. Mitt politiska arbete vilar på några nyckelområden, där familjen som en av samhällets byggstenar alltid återkommer i det jag skriver eller talar om.

På kristdemokraternas hemsida finns en bra beskrivning av familjen:

 "Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar."