Gapet mellan blocken minskar

Ju närmare valet vi kommer desto mer spännande blir opinionsundersökningarna. Dagens GP/SIFO visar att det är mycket jämnt mellan blocken.

Jag är övertygad om att då väljarna i september ska lägga sin röst kommer de att se tillbaka på fyra år och konstatera att de flesta har fått det mycket bättre, sjukvårdsköerna har minskats, regeringen har visat regeringsduglighet under finanskrisen, utbildningar har stärkts och pensionärerna har löfte om ökat stöd. Det de röd-gröna påvisar är ett samhälle där det blir betydligt dyrare att leva, politiker som vill styra över individerna och därmed mindre valfrihet.

Resultatet idag var att alliansen fick stöd av 45% av svenska folket. De röd-gröna hade därmed en ledning på 3,5 %. Resultet visade också en ökning för Kristdemokraterna.