Intensiv debatt om Aspö

Det pågår en intensiv debatt om utvecklingen av Aspö-Karstorp. I februari mottog vi nästan 3 000 namnunderskrifter som kräver en folkomröstning i frågan. Samtidigt så har planerna för bostadsbebyggelsen förändrats.

Häromdagen inbjöd vi till ett informations- och samtalsmöte om nästa steg i processen. De föreningar som är närmast berörda kommer att fundera vidare kring folkomröstningen. Om den ska bli av (det är kommunfullmäktige som avgör i maj månad) så måste en tydlig fråga ställas. Vi diskuterar nu hur den ska utformas.

Det finns ett oerhört engagemang kring Aspö-Karstorp. Frågan berör många. En del hävdar att området är alldeles utmärkt för bostadsbyggnation, andra hävdar att inget ska byggas. Alla är nog överens om att det finns inget förslag som kommer att tillfredsställa allas intressen. Förhoppningsvis vet vi mer i maj månad om partiernas ställningstagande till initiativet om folkomröstning.