Långt kvar till ett samhälle som är tillgängligt för alla

I går hade vi ett panelsamtal om funktionsnedsättning i Skövde. Det var referensgruppen för funktionshindersfrågor som hade bjudit in de åtta partier som är representerade i Skövde kommunfullmäktige.

Det blev ett bra och givande samtal, men också skrämmande på många sätt. Det är bara att konstatera att många personer med funktionsnedsättning lever i ett utanförskap och att mycket återstår innan vi får det tillgängliga samhället.

Vi kritdemokrater slår fast att alla människor har samma värde. Men också att var och en har unika tillgångar. Alla människa ska ha samma förutsättningar att vara delaktiga. Men vi kan konstatera att samhället har en bristande kapacitet att vara tillgängligt för alla.

Det var flera föreningar representerade under debatten. Det är människor med stor insikt i hur det är att vara utsatt för ett funktionshinder. Hindret ligger inte hos dem som individer. De ligger i samhällets bristande förmågor.

Vi fick inblickar i krånglet med färdtjänst, svårighet att öppna dörrar till nya kommunala byggnader, avsaknaden av hörslingor i ett nybyggt äldreboende, behovet av en syn- och hörselinstruktör, beskrivning av hörapparater som ligger oanvända för att ingen kan hjälpa till att byta batteri, omöjligt att via rullstol ta sig in i byggnader och bristande förståelse hos vissa handläggare. Listan kan säkert göras längre, men den ger en inblick i några hinder som gör att livet kompliceras för den med funktionsnedsättning.

Tyvärr kunde vi också konstatera att det finns stora brister i kunskapen hos politiker.