När tjuven kommer - vem bryr sig?

Prioritera vardagsbrotten. Se till att polisen får resurser och kan ta itu även med de "små" brotten. En närpolis per 1000 invånare. Detta är några av huvudtankarna i en artikel i Sydsvenskan skriven av tre kristdemokrater. Att skapa trygghet och se till att alla brott utreds är oerhört viktigt för att vi ska ha ett fritt och öppet samhälle. Alternativet är befästa hem, säkerhetskameror, larm, mängder av lås och elektronik som vakar över oss.
Kristdemokraternas krav på fler poliser är en riktig politik. Poliser ska synas och finnas ute bland folk.

Kristdemokraternas krav om fler poliser som syns och rör sig ute bland folk är ett bra sätt att bekämpa brott. Idag finns det en risk att medborgarna drar sig för att ringa polisen. Det upplevs krångligt och svårt. Man vet att resurserna är begränsade och att de små brotten inte utreds. Detta måste ändras. Lösningen handlar om fler synliga och nära poliser. Samtidigt så måste vi också tala mer om etik, om respekten för varandra och andras egendom.

Ett samhälle som säger att ingen bryr sig om tjuven då denne kommer är inget gott samhälle, utan ett som resignerat inför de mörka krafterna. 

Artikeln är skriven av Göran Hägglund, Inger Davidsson och Otto von Arnold