Nätet - den nya matchmakern

Allt fler kärleksrelationer inleds över nätet. En del fnyser åt begreppet sociala medier och menar att nätet inte alls skapar gemenskap utan snarare fjärmar människor från varandra. Åsikt står mot åsikt och det är bra att frågan debatteras. Men det finns många som vittnar om att nätet fört dem samman. I dagens SvD finns en artikel som på ett intressant sätt belyser detta. Där hävdas att var fjärde relation inleds på nätet.

En annan intressant aspekt är att tonåringar inte dricker alkohol i samma utsträckning som tidigare och antydningar görs att det är nätets sociala medier som spelar stor roll. Förr kände man en trygghet om man druckit innan man "vågade" ta första steget och närma sig det andra könet. Man vågade helt enkelt inte stöta på en tjej/kille om man inte först druckit. Skillnaden idag är att relationen har inletts på nätet. Man har "pratat" med varandra och upplever att man "känner" varandra innan man bestämmer sig för att mötas fysiskt. Den virtuella "daten" lägger en grund och då man redan bestämt sig för att mötas så tas första steget via nätet.

Samtidigt så finns det en oerhört stor fara med denna form av trygghet. Alltför många unga människor har fått en positiv bild av den man "chattat" med. Man får en positiv bild av denne och stämmer träff. Personen man möter visar sig vara en helt annan person.

Alltså finns det något vackert och positivt över att man finner varandra via nätet, men det är nog bäst att man hissar varningsflagg också.