Saxen och peangen kräver en etisk debatt

Det är lätt att fatta beslut om etiska riktlinjer, uppförandekoder och att företag ska stå för en värdegrund om mänskliga rättigheter. Men det är betydligt svårare att se till att det också genomförs. GP uppmärksammar problematiken med material som köps in till sjukvården. De beskriver att saxar, pincetter och peanger som är med och räddar liv på våra sjukhus tillverkas under usla förhållanden i bl a Pakistan.

Vi får aldrig nöjda oss med att vi fattat ett beslut som skrivs i ett protokoll eller att vi tar fram en rapport som hamnar i en pärm i hyllan. De beslut som tas måste också genomföras. Om vi antar en uppförandekod som till exempel kräver att ett tillverkande företag inte utnyttjar människor eller använder barn i produktionen, så är vi också skyldiga att se till att det efterlevs. Enligt reportaget i GP finns mycket att göra.

GP lyfter fram en viktig och angelägen fråga. Vi måste se till att den hålls vid liv.