Städer som sticker ut - kulturen som omdanande kraft

I Skaraborg pågår ett spännande kulturprojekt. Städer Som Sticker Ut (www.sssu.se) är ett projekt som strävar efter att använda den kraft som finns i kulturen att vara en omdanande kraft för stadsutvecklingen. Kreativ och hållbar stadsutveckling i Skaraborg är det övergripande temat.

Projektet är en del av Creative City Challenge, ett EU-projekt som i Sverige drivs av Tillt.

Syftet sammanfattas i fem mål:
  • Öka kunskapen om stadsmiljöns och kulturens roll för hållbar utveckling.
  • Skapa modeller och styrdokument för sektors- och ansvarsövergripande samarbeten kring stadskvalitet.
  • Utveckla modeller för att använda konst och kultur för ökad stadskvalitet.
  • Inspirera kommun, fastighetsbolag och handlare att utveckla stadsmiljön och våga göra det oväntade.
  • Ökad delaktighet för medborgarna när det gäller stadens byggda och upplevda värden.