Volvo nyanställer - ett finansiellt "vårtecken"

Våren inspirerar och sporrar. Många letar tecken i naturen som bekräftar att vi går mot varmare och ljusare tider. För oss i Skaraborg är ju tranan ett av de speciella vårtecken som lockar inte bara tusentals tranor utan ändå fler turister.
Finanskrisen och lågkonjunkturen har varit en tuff "vinter" för oss och nu väntar vi på en finansens "sommar".
Anders Borg har medverkat med några "vårtecken" i form av sitt siffermaterial och mycket tyder på att återhämtningen av ekonomin går något snabbare än vad vi vågat hoppats på.
Ett annat tecken är att Volvo nyanställer. Enligt GP så handlar det om 300 personer till Volvo PV. Med en nybilsförsäljning som ökar (25% ökning är positivt men måste också ses utifrån ett bottenläge) andas optimism. För oss i Skövde har Volvo mycket stor betydelse. De två volvoföretagen är största arbetsgivarna och har oerhört stor betydelse för sysselsättningen i hela Skaraborg. Enligt "gaturykten" så har även nyrekryteringar inletts i Skövde. Det nya gjuteriet är en av de största industriinvesteringarna i Sverige.

Jag gillar dessa "vårtecken" och hoppas att regeringens vårproposition bryter isen och att den öppnar upp för en optimism. Ser fram emot presentationen på torsdag.