Artikel om turism i flera tidningar

Det börjar bli trångt på debattsidorna inför valet. Vi som bor i Västra Götaland har många lokaltidningar. Vi är också vana vid att det mesta som vi skickar till redaktionerna publiceras. Nu höjer debattredaktörerna ett varningens finger och uppmanar oss att skriva kort, men några löften om publicering finns inte.

Därför är det desto roligare att bli publicerad.

Jag har skrivit många artiklar om turismens betydelse denna mandatperiod och just nu är det en artikel om denna basnäring som har funnits med i rätt många tidningar.

Vill du läsa den så finns den bl a i digital variant hos Lidköpingsnytt.