Berättelsen om landet som lämnade sin bidragspolitik för en arbetspolitik

Leif Lewin, professor i statskunskap, gör en mycket intressant reflektion i DN. Han beskriver det systemskifte som Sverige genomgår. Det svenska välfärdssystemet under ledning av det socialdemokratiska partiet införde ett så omfattande omsorgssystem att många valde att åka snålskjuts på det och Sverige blev ett av jordens sjukaste länderna. Idén om att bry sig om varandra var till en början en framgång men till slut höll det inte.

Nu menar Lewin att det är alliansregeringens framgångsrika arbetspolitik som håller på att genomföra en rejäl förändring. Han är ödmjuk och menar att det alltid finns problem i systemförändringar och att detta måste åtgärdas.

"För den stora majoritet som åtnjuter lyckan av bibehållen arbetsförmåga är arbetet inte bara grunden för välstånd utan också grunden för solidaritet med dem som verkligen behöver få del av den välfärd vi andra arbetar ihop. Så återgav de borgerliga landet dess arbetsmoral"

Den gamla devisen "arbete befordrar hälsa och välstånd" verkar hålla