Debattartikel om nedskärning av vårdplatser

Idag finns denna artikel publicerad i SLA som handlar om nedskärningar av vårdplatser och vårt krav i Västra Götaland på en ordentlig översyn av denna fråga men också om vårdplatsgaranti.

När kommunerna tog över ansvaret för långtidssjukvården försvann mer än varannan vårdplats inom sjukvården. Under resten av 90-talet och fram till idag har vårdplatserna återigen halverats. Effektivitet stavas skälet den här gången, vilket nog är en del av, men inte hela sanningen.

Det finns exempel på att sjukvården har utvecklats och att det i sin tur har lett fram till kortare vårdtider. Men vi vet att många av de vårdplatser som försvunnit under senare år gjort det på grund av besparingskrav. Det är inte fel att kräva effektivisering inom sjukvården. Tvärtom finns det områden som kan förbättras och bli mer effektiva. Men jakten på effektivitet har lett till att antalet vårdplatser minskat för kraftigt. Risken är att effektiviteten går förlorad när platserna är för få.

De som drabbas hårdast är som vanligt våra äldre och multisjuka patienter. När det gäller sängplatser inom geriatrik och medicin har man på många håll passerat smärtgränsen. Konsekvenserna av nedskärningarna är ökad risk för vårdskador till följd av smittspridning, misstag med information och fördröjda ordinationer. De skapar också en situation för personalen som innebär daglig kamp med tid och rum för att kunna ge en del av våra mest vårdbehövande patienter den goda och säkra vård som de har rätt till. Det man tror sig kunna tjäna i kronor på kort sikt förloras i anständighet, säkerhet och förtroende. På lång sikt är sådana besparingar även ekonomiskt förödande eftersom bristfällig vård skapar större vårdbehov och ökade vårdtider.

Att kunna erbjuda äldre och multisjuka patienter adekvat vård på medicinavdelning eller geriatrisk avdelning främjar förutsättningarna för att kunna bedriva effektiv sjukvård. Att låta inläggningsklara patienter bli liggandes på akuten, i ett sköljrum eller bli hemskickade i hopp om bot och bättring gör det inte.

Nyligen gick socialminister Göran Hägglund ut och vädjade till landstingen att öka antalet vårdplatser igen. I Västra Götalandsregionen har Kristdemokraterna krävt att det ska göras en översyn av antalet vårdplatser i hela regionen med målet att antalet platser ska motsvara behovet. Nu föreslår vi också att det införs en vårdplatsgaranti. Ingen patient ska skrivas ut eller nekas plats på grund av platsbrist. Och ingen patient ska behöva stå ut med att ligga i sköljrum, korridorer eller andra utrymmen som inte är avsedda för omvårdnad. Vi menar att säkerhet, trygghet och anständighet är en förutsättning för effektivitet inom hälso- och sjukvården.

Conny Brännberg (KD)

Kandidat till Regionfullmäktige