En av fem har inte tagit ställning

Då det återstår 23 dagar till valet är osäkerheten ännu stor bland väljarna. Synovates mätning idag visar att närmare var femte väljare ännu inte uppger eller kan uppge vilket parti som idag skulle få deras röst.
21,1 % av de 2041 personer som tillfrågats uppger inget svar.

Några slutsatser ur mitt perspektiv:
- Alliansen leder i ännu en mätning
- Socialdemokraternas nedåtgående trend fortsätter
- Kristdemokraterna får större inflytande i kommande regering än Centern och verkar inte längre vara alliansens minsta parti. Folkpartiet är bara något större. Däremot är moderaterna dominerande i en ny regeringsbildning och min förhoppning är att rösterna fördelas jämnare mellan allianspartierna.
- Sverigedemokraterna kommer inte in i riksdagen

Och den viktigaste slutsatsen blir att kampen handlar om de väljare som ännu inte bestämt sig. Den kampen lär pågå ända tills vallokalerna stänger. 

DN, Aftonbladet, Expressen