FP ställer upp på ännu en idé från KD

I sommar har vi fått se flera utspel från Folkpartiet som egentligen är förslag från Kristdemokraterna. Det är bra att FP nu går ut och aktivt stöttar kristdemokratiska idéer. Det ökar chansen att få dem genomförda.
Ett sådant förslag var parboendegarantin och vi har också länge talat om vikten av att maten på äldreboenden ska lagas så nära de äldre som möjligt. Det var därför som den kristdemokratiskt styrda Götene kommun, med Bosse Bergsten i spetsen, blev utsedd som årets äldrekommun.

Nu har även Folkpartiet anammat idén om ungdomsdomstolar. Kristdemokraterna har länge propagerat för detta därför att unga som misstänks för brott ska inte hamna i kö hos rättsväsendet. Samhället måste agera snabbt och om man kan hindra en ung människa att fortsätta på brottsvägen blir det vinster för alla, särskilt för den unge.

Kristdemokraterna menar att tiden mellan brott och lagföring måste kortas. Genom att det finns särskild kompetens vid ungdomsdomstolar ska brott som begås av ungdomar mellan 15-18 år snabbt kunna genomföras.

Det är nog inte så att Fp har idétorka utan de har helt enkelt läst kristdemokraternas valmanifest och nu får KD ändå mer stöd i sina idéer.

Kristdemokraterna har sagt att vi vill fortsätta verka i en alliansregering. Eftersom det är fyra partier som ska besluta om alla förslag tillsammans har nu steget mot ungdomsdomstolar tagit ett kliv framåt.