Kulturpolitisk debatt i Skövde

Ikväll har vi haft en intressant debatt, eller rättare sagt samtal om den framtida kulturpolitiken. Företrädare för samtliga riksdagspartier var med. Den skedde i Kulturhuset Skövde och var en del av konstmanifestationen URSÄKTA. 

Det handlade om den nationella samverkanspolitiken, digitaliseringen och dess konsekvenser, kulturarbetarnas villkor, de estetiska ämnena i gymnasieskolan och betydelsen av pengar bland annat.

Moderator var Kristian Berg och David Karlsson hade något mellanting mellan att vara med och debattera och ställa frågor.

Samtalen fortsatte en rejäl stund även efter att själva debatten var avslutad.

Tyvärr är det inte så många kulturpolitiska debatter under valrörelsen, vilket jag saknar. Med tanke på den stora betydelse som kulturen har borde det ske massor med samtal dessa dagar. Men ännu kan det säkert komma inbjudningar.