LO puttar in 77 miljoner för att S ska vinna

Anders Pihlblad skriver på politikerbloggen att Lo pumpar in 77 miljoner kronor under mandatperioden för att stötta socialdemokraterna. Den senaste kampanjen som nu genomförs inför valet är en satsning på nio miljoner kronor.

Detta upprör många av LO:s medlemmar som inte anser att deras pengar ska gå till att stötta ett parti vars värderingar de inte gillar.

Valkampanjen är också märklig, för att inte rent av säga riktigt dum Att hänga ut ministrar, de hänger upp-och-ned är smaklöst och gör att många bara kommer att reta sig på kampanjen.

Med ord som "megafel" och "dunderdumt" satsar man nio miljoner för att misskreditera regeringens satsningar och därmed, indirekt, ge sitt stöd till socialdemokraterna.

Säkert kommer många medlemmar att uttrycka sitt missnöje med kampanjen och jag tror inte att LO tjänar alls på detta tilltag.

Fackföreningarna bör vara fristående från de politiska partierna.