Miljardsatsningar på välfärdens kärna

Alliansen satsar nu ytterligare miljarder för att stärka välfärden. Löftena från regeringen duggar tätt och svenskarna inser att det omställningsarbete som pågår är inget hot mot välfärden, snarare tvärtom.

Kristdemokraterna arbetar för ett mänskligare samhälle och vi vill ge plats åt alla. Att KD är med i regeringen gör skillnad.

Läs mer om den stora välfärdssatsningen på www. alliansen.se