Ministern ryter till om äldrematen

Maten som lagas på äldreboenden håller inte måttet. Det finns risk för att de äldre blir undernärda. Så kan det inte vara anser äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, som enligt AB överväger lagstiftning.

Den nya skollagen anger att kommunerna har en skyldighet att erbjuda näringsrik kost till eleverna. Något liknande kan bli fallet när det gäller mat som serveras till våra äldre.

Maria Larsson anser att äldres mat är ofta för trist och är producerad för långt borta.

Samtidigt meddelar de rödgröna att det behövs ett kökslyft i Sverige. Tydligen har Peter Eriksson sagt en del kloka saker idag om detta och menar att mat ska vara tillagad på plats och helst vara ekologisk. Man kan väl inte annat än hålla med honom.

Under Maria Larssons ministerstyre har mängder av insatser gjorts för att de älde ska få det bättre. Hon har veron får verkligen gjort ett gott jobb denna mandatperioden och jag hoppas att väljarna inser detta och att hon får fortsätta sina insatser för att skapa ett mänskligare Sverige.

I dagarna har det också varit en hel del uppmärksamhet kring skötsel, eller rättare sagt misskötseln av minkar. Vi upprörs över bilderna som kablats ut. Vi bryr oss om våra djur. Vi stiftar lagar om att korna måste vara ute och att hästarna inte får vara ensamma. Men vi borde nog fundera en hel del på attityden som vi har om våra äldre medborgare. De kan lämnas ensamma, utan sällskap och maten serveras i plastbyttor. När Kristdemokraterna talar om ett mänskligare Sverige så handlar det mycket om hur vi tar hand om våra äldre. Det vet Maria Larsson och hon arbetar för att göra det bättre för våra äldre. Lokalt tillagad, näringsriktig och god mat tillhör stegen för att skapa ett mänskligare Sverige.