Så här fungerar personvalet

Det verkar bli ett ökad intresse för personvalet Det finns många frågor om kryssandet och jag ska försöka att ge några råd på denna sida.

Sedan 1998 har det varit möjligt att kryssa en kandidat i valet. Allt tyder på att kryssandet ökar. Bland de som väljer en kristdemokrat är det mycket vanligt att man kryssar. För en del andra partier är det mindre förekommande.

Vid det senaste valet, Europaparlamentsvalet 2009, så kryssade ungefär 75 % av de kristdemokratiska väljarna.

Hur gör man för att personkryssa?

Man sätter ett kryss framför namnet på den kandidat som man vill stödja. Det finns en liten ruta att sätta sitt kryss i.

-         Man får bara kryssa en person

-         Man får inte stryka eller ändra något namn. Då räknas inte personrösten

Ska man kryssa förstanamnet?

En del undrar om man ska kryssa förstanamnet om man egentligen anser att listan i sin helhet ska gälla. Jag anser att man alltid ska kryssa förstanamnet på en valsedel om man inte riktigt vet vilken kandidat som man vill ha som sin egen. Litar man på partiets omdöme och anser att listan ska gälla i den ordning som den är presenterad SKA man kryssa förstanamnet. Då markerar man att ingen annan kandidat ska kryssa sig förbi listan.

Om man inte anser att förstanamnet är ”rätt” kandidat?

Då ska man sätta sitt kryss på den person som man anser är den bästa företrädaren för partiet i riksdagen, regionen eller kommunen.

Genom att personkryssa säger man att detta är den lämpligaste kandidaten att representera mig som väljare. Att bli vald är ett förtroendeuppdrag och ett kryss markerar ett sådant förtroende.

Lönar det sig att personkryssa?

Det finns många exempel där en enskild person fått så många kryss att det har påverkat resultatet.

Rent faktamässigt så gäller följande för kryssandet

Det finns en s k spärr till valen. Det gäller lite olika för de olika valen.

Det krävs minst åtta (8) procent av rösterna för att bli personkryssad till riksdagen.

Det krävs minst fem (5) procent av rösterna för att blir personkryssad till regionen

Det krävs minst fem (5) procent av rösterna för att blir personkryssad till kommunen.

Detta är under förutsättning att man fått minst 50 röster i kommunfullmäktigevalet och 100 röster i landstingsfullmäktigevalet (regionen)

Vinner man om man kommer över spärren?

Det beror lite på. Om endast en kandidat når över spärren blir denne först invald och har alltså ”vunnit”. Men om flera personer når över gränsen så ”vinner” den som fått flest antal röster. Man blir helt enkelt rangordnad efter hur många personer som röstat på en.

Hur många röster behöver en kandidat?

Rösterna räknas inom den egna valkretsen. Om jag väljer att ge ett exempel från vår egen valkrets så gäller följande för riksdagsvalet. Resonemanget blir liknande för de andra valen.

Först och främst måste partiet få minst 4% av rösterna i hela landet och dessutom få ett mandat i valkretsen som heter Västra Götalands län Östra ( i vardagligt tal Skaraborg). Det är lite svårt att i förväg säga hur många procent som krävs för att få ett fast mandat. Det kan handla om över sex procent för att man ska vara säker. Det beror på hur det ser ut för de övriga partierna.

På Kristdemokraternas lista toppar Annika Eclund från Tibro. Om ingen annan får personkryss över den s k spärren så blir Annika vår nya riksdagsledamot.

Om någon annan ska kryssa förbi Annika så krävs ett stort antal personkryss. Allt beror på hur många kryss om KD totalt får. Ett räkneexempel, om vi använder siffrorna från valet 2006, visar följande;

I riksdagsvalet 2006 fick Kristdemokraterna 13091 röster. Det var totalt 8,21 procent. Det gav ett mandat i riksdagen. Holger Gustafsson fick då 11,3% av rösterna och valdes åter in i riksdagen.

Om liknande siffror gäller för årets val så krävs det att en kandidat får över 1 000 kryss.

Om jag exemplifierar med mig själv så blir det på följande sätt:

Om tusen personer kryssar mig och ingen annan får över 8 procent av rösterna så blir jag den nye riksdagsledamoten. Oavsett placeringen på listan.

Om flera personer får över tusen kryss så blir det antalet kryss som avgör vem som ska bli ny riksdagsledamot.

Om ingen person får över tusen kryss, men kanske flera som får 900 vardera, så blir det ändå Annika som blir riksdagsledamot. I ett sådant läge behöver ingen kryssa Annika och hon blir ändå invald. Det innebär att om många kandidater ”slåss” om rösterna och de sprids över hela valsedeln ökar förstanamnet sina möjligheter att bli invald. Men allt detta är bara teoretiska resonemang och det blir troligtvis inte alls liknande förhållenanden mellan de olika partierna i årets val.

När blir valresultatet klart?

Det brukar dröja några dagar, kanske en vecka innan man vet vem som blir invald. På valnatten brukar man veta hur många mandat ett parti får, men det kan vara osäkert ända fram till dess att valmyndigheten hunnit räkna alla röster.

Mats Goldberg

Tack för ett ordentligt förtydligande.

Du skriver att KD i valet 2006 fick 13091 röster. Detta är med andra ord i Skaraborg (Västra Götalands län Östra) om jag förstått det rätt?Totalt så krävs 4% av rösterna från landets röstande befolkning. Hur många totalröster likställdes med att komma över de 4% år 2006?Jag hängde dock inte med på hur allt gick ihop med att allt är under förutsättning att man fått minst 50 röster i kommunfullmäktigevalet och 100 röster i landstingsfullmäktigevalet (regionen)? Gäller det att detta krav skall uppfyllas i samtliga valkretsar...? Vad menade du egentligen med det?Tack för intressanta inlägg!