Spännande möten med väljarna

Just nu är det kampanjer som gäller. Det innebär möten och åter rmöten. Det som är särskilt roligt är när någon kommer fram spontant och säger något berömmande och det som man blir extra glad över är: "Jag ska kryssa en kristdemokrat" eller till och med "Du får mitt kryss" . Sådant värmer.

Vi möter också sådana som säger USCH och FY eller något liknande då vi vill lämna material. Bland en del väcker vi starka känslor och man får höra både ett och annat vid dessa möten. Men det som särskilt tar tag i mig är alla levnadsöden som man får återgett. Ofta berättelser om hur man blivit otrevligt bemött, felbehandlat, överkörd eller inte tagen på allvar. Självklart möter man också positiva skildringar. Men det är då jag möter dessa männsiskor som har en negativ beskrivning, utifrån sin egen erfarenhet, som jag får kraft att vara med och kämpa för ett mänskligare Sverige. Där det finns plats för alla.

Jag känner mig trygg i den kristdemokratiska politiken. Får Kristdemokraterna ett stort inflytande i en ny regering så kommer det att sätta avtryck.