Vård när du behöver den

I Västra Götalandsregionen har S, FP och C styrt under denna mandatperiod. Vår ambition är att vi ska ha en alliansledning nästa mandatperiod.

I Göteborgs-Posten skrev häromdagen två ledande socialdemokrater Kerstin Brunnström och Ulla Y Gustafsson om sin syn på vården i regionen. Detta fick moderaternas ledare, Jonny Magnusson, att reagera. Han menar i sin replik att socialdemokraterna saknar visioner för vården.

"Tyvärr saknar vi liknande tydliga visioner hos våra politiska motståndare. När diskussionen ska handla om hur vi vill se framtidens sjukvård och vad politiken skall göra för att nå dit gräver socialdemokratin ner sig i budgetsiffror och fastighetsinvesteringar och tappar bort personalen och patienterna."

Vi kristdemokrater har med framgång, trots vår roll som oppositionsparti, drivit våra hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi har formulerat en vision om en "tillgänglig och köfri sjukvård". Vi menar att vården i Västra Götaland har möjlighet att bli mycket bättre, men det bygger på två grundprinciper; den politiska styrningen av vården måste ändras och personalen måste få ett betydligt större inflytande.

Under sommaren har Göran Hägglund talat mycket om vården och dess behov. Det har bland annat handlat om

- fler vårdplatser
- VIP-kort för äldre (den som regelbundet besöker vården ska inte behöva köa sig in)
- maxtider på akuten
- Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.
- fler förebyggande insatser som stärker folkhälsan
- Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras

Detta är bara några av de områden som lyfts fram.

Vi kristdemokrater i Västra Götaland har en vision för vården. Den vill vi genomföra nästa mandatperiod. Men det kräver medborgarnas röster i valet. Därför satsar vi nu stort på att göra vår politik känd och därmed ber vi också om ett ökat stöd från väljarna.

Läs mer om vår konkreta politik på http://www.vgregion.kristdemokraterna.se/varpolitik2/Sjukvard