Alltid på de utsattas sida - Alliansens sociala samvete

Kristdemokraterna gick till val på devisen "Ett mänskligare Sverige". Idén handlade om att lyfta fram den enskilda människan och vara partiet som ville förändra medborgarnas makt. Diskussionerna om politikens gränser och verkligehtens folk handlade om att makten skulle flyttas från politikerna till medborgarna. Var och en skulle få ett starkare inflytande över mängder av dagliga beslut.

Tyvärr lyckades inte vi som verkade under valrörelsen att kommunicera det som vi brinner för. Många uppfattade Kristdemokraterna som otydliga och rätt ointressanta som politiskt parti och därför blev det få som röstade på partiet.

Nu har Framtidsgruppen lagt fram sin rapport och vill beskriva Kristdemokraterna som alliansens sociala samvete - partiet som alltid står på de utsattas sida. Att partiet har en framtid i svensk politik slår gruppen an och ger sig in i ett antal konkreta förslag kring såväl utvecklingen av partiets organisation som dess politik.

Det är nu förhoppningen att rapporten kommer att debatteras och diskuteras i varje lokalavdelning och att det ur den kommer att vaskas fram ett antal förslag som snarast kommer att sättas i verket. Göran Hägglund har här ett underlag inför den nödvändiga omdaning som är nödvändig för partiet.

Det ska bli mycket intressant att följa de fortsatta turerna kring framtidsrapporten. Med Acko Ankarberg Johansson som ny partisekreterare kommer det att bli fart på förnyelsen. Bättre partisekreterare kunde knappast Göran Hägglund funnit. Tillsammans har de en chans att sätta partiet på den politiska kartan och leda medlemmarna fram till en valseger 2014.

Rapporten finna på Kristdemokraternas hemsida.