Besvärlig situation för SJ

Efter förra årets katastrofala situation för SJ tillsattes en snö-general som skulle se till att det blev ordning och reda i tågtrafiken den kommande vintern. Nu är den här och tyvärr måste vi konstatera att det fortfarande finns stora problem. Detta innebär en rejäl förtroendekris för såväl banansvariga som tågoperatörerna.

Jag reser mestadels med regionaltåg och pendlar regelbundet mellan Skövde och Vänersborg eller Skövde och Göteborg. Dessa tåg och oftast intercitytågen fungerar bra, däremot är det ofta strul med X2000.

De senaste dagarna finns många exempel i media på skräckresor och för varje sådan publicering får sig tågansvariga ytterligare bidrag på sina tidigare tyngda minuslistor. Tyvärr blir ofta en mänsklig reaktion att om något inte fungerar så ger man sig på första ansvarig person som man möter. På tåget är detta tågvärdar och tågmästare. I nästan alla fall är de helt oskyldiga till felen och förseningarna och kan inte göra något åt saken, men passagerarna ger sig ändå på dem. Facket varnar nu till och med för problem i arbetsmiljön.

För länge sedan sjöng man "SJ, SJ gamle vän" och det är tyvärr vad SJ verkar bli. Trots alla kampanjger och marknadsföring så är det en gammal vän och då av en sådan sort att man inte ser fram emot att förnya bekantskapen.

Nu gäller det att alla ansvariga, gemensamt, tar tag i problemen och åtgärdar dem. För oss som är förtroendevalda och tror på kollektivtrafiken är detta en förtroendefråga och kommer vi inte tillrätta med dessa problem så kommer allt fler att anse att bilen är ett bättre alternativ. Den utvecklingen måste hejdas.