Sista mötet med kulturnämnden

Igår hade vi vårt sista möte med Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för mandatperioden. För min del blev det också sista mötet överhuvudtaget. Nästa mandatperiod är jag inte med i kulturpolitiken. Jag har varit engagerad som kulturpolitiker i över 20 år och har haft detta som mitt huvudsakliga ansvarsområde. Nu bestämde mina partikamrater att andra politiker ska vara med i kulturnämnden nästa mandatperiod och det innebär för min del att jag får ägna mig åt andra politikområden. Under de 12 år som jag har varit med i denna nämnd så har jag under den mesta tiden också varit vice ordförande vilket varit ett mycket intressant uppdrag. Vi har strategiskt arbetat för att lyfta fram vår region och av många bedömare, inte minst i samband med kulturutredningen, har vi pekats ut som landets ledande kulturregion. Även om jag inte kommer att vara med i nämnden så kommer jag framöver att fortsätta ägna mig åt detta viktiga kulturpolitik genom mina andra uppdrag.

På bilden är några av dem som jag arbetat närmast.
Längst till vänster Anneli Skarp Hjämén som är nämndens sekretare. Johnny Nilsson (S) har varit 2:e vice ordförande. Claes Rydberg är kulturchef. Lars Nordström (FP) har varit en mycket duktig ordförande och varit den person som drivit kulturnämnden framåt. Min roll har varit 1:e vice ordförande.
Vi har också arbetat tillsammans i Beredningsgruppen för kultur. som upphör i och med denna mandatperiod.