Vilken betydelse har personkryssen?

Det pågår många eftervalsanalyser nu. Det sker inom samtliga partier och en övergripande diskussion handlar om personvalskampanjer och personkryssen. Många som lyckades med sina personkampanjer har inte fått de uppdrag som de önskat och detta föranleder diskussioner inom partierna.

Fördelen med personvalen är att man kan bli inkryssad som ledamot till riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige. Detta är viktiga uppdrag och de som är direktvalda. Alla andra uppdrag är indirekta val och har egentligen inte något formellt med personkryssen att skaffa. De som personkryssat sig in i fullmäktige har fått sin inkallelseordning fastställd genom påverkan av kryssen. Något annat påverkar de egentligen inte. Ofta så förstår inte väljarna varför deras kandidat inte blivit partiets huvudkandidat.

Jag brukar, då jag har kurser kring dessa frågor, att en politiker genomgår en förtroenderesa. Det första förtroendet är bland partikamraterna då nomineringarna inför listorna ska ske. Det andra förtroendet uppnås av väljarna vid allmänna val. När sedan valet är över så sker det tredje förtroendesteget då partiet ska välja sina kandidater till olika uppdrag i styrelser och nämnder. Det fjärde handlar sedan om att vinna förtroendet inom det organ som man blivit utsedd till.

I eftervalsanalyserna dyker det upp en del fel som begåtts under valkampanjerna. Tyvärr så har sådana skett, kanske ibland i iver bland kandidaterna och ibland av engagerade valarbetare. Det är nu viktigt att analysgrupperna tar upp detta och kommer med rekommendationer inför nästa val.

Ibland får man, tyvärr, intrycket att en del kritik mot en kandidat som haft framgång berpr på avundsjuka. Istället för att glädja sig över framgång hos väljarna försöker man nu misskreditera vissa politiker. Det visar mest på mänskliga brister, men är ändå uttryck för riktiga lågvattenmärken.

Det borde vara så att alla gläds över att många varit med och bidragit med röster till partiet. Det är aldrig kandidaten som står i fokus utan partiet och politiken. Detta måste alltid framhållas. Men det har säkert skett övertramp även här, men då måste man komma ihåg att eftersom man varit med på en lista så har man partiets förtroende. Ett parti skulle ju knappast nominera en person som man inte har förtroende för.

Jag ser fram emot att få ordentliga underlag från analysgrupperna så att vi inför valet 2014 står ännu bättre rustade för att genomföra personvalskampanjer.

Personligen är jag mycket glad för det stora stöd som väljarna visade mig i valet och det ger mig inspiration och arbetslust då jag vet att många har förväntningar på mig under denna mandatperiod.