Äldrefrågor är visst ungdomsfrågor

Grunden i all kommunikation är att förmedla rätt budskap till en aktuell målgrupp. Om målgruppen inte är intresserad av budskapet så spelar det ingen roll hur bra det än är "förpackat". Samtidigt så gäller det att inte ha fördomar kring en viss målgrupp. Det finns de som hävdar att frågor som berör äldre enbart är det fråga för de som "65+". Det tror inte jag. Många ungdomar har stort intresse av "äldrefrågor" eftersom det berör deras mormor eller farmor, men de inser också att de själva en dag kommer att tillhöra de äldres skara. De är måna om att äldre behandlas väl och är klart intresserade då de ska rösta hur de olika partierna ser på äldrefrågorna.
Det finns ungefär lika många ungdomar i Sverige som ålderspensionärer. Jag är stolt över att få tillhöra ett parti som är måna om alla åldrar och som tror att "vi tillsammans" har de bästa förutsättningarna för att skapa ett människovänligare samhälle.