Den etiska kompassens missvisning

Det är uppenbart att Sverige behöver rikta in den etiska kompassen. Just nu tyder mycket på att det råder en stark missvisning av inriktningen. Flera partier har varit i fokus för valfusk. Det är oerhört besvärande att ens misstanken råder. Övergrepp av barn och unga skrivs det om nästan varje dag. Att ett högt polisbefäl, som själv förespråkat etik och moral, sitter anhållen är högst besvärande och påverkar förtroendet för en hel kår. De senaste dagarnas debatt om sexuella trakasserier inom scenkonsten upprör.

Kristdemokraterna har alltid talat om vikten av etik. Det handlar om att göra överenskommelser om vissa spelregler i samhället. Det absoluta och unika människovärdet får aldrig kränkas. Detta grundläggas i familjens gemenskap men skola och föreningsliv har också ett stort ansvar.

En omfattande folkbildningsinsats verkar vara nödvändig så att vi kan pejla in den rätta riktningen för samhällets utveckling. Vi har alla en inre etisk kompass och nu verkar det som att den behöver finjusteras.