Göran vid ett köksbord i Skövde

PÅ köksbordsbesök i SkövdeGöran Hägglund är ute på köksbordsturné. Idag har han besökt Skövde och stannade till vid köksbordet hemma hos Hans-Göran och Solveig Waldenvik. Samtalet kom att handla om både villkoren för barn och pensionärer. Hans-Olof passade på att ge sin beskrivning av de orättvisor som pensionärerna upplever då de anser sig hårdare beskatttade än löntagarna. Göran uttryckte sin glädje över det offentliga stöd som han fått från de andra partiledarna och menar att nu är det dags för pensionärerna. Men samtalet handlade också om situationen för barn i Sverige men också om äldres situation. Solweig berörde särskilt den oro som många äldre känner inför sitt boende då deras livspartner blir sjuk och måste flytta till ett särskilt boende. Det blev ett livligt samtal kring köksbordet i Skövde.
För den som vill läsa mer om Görans köksbordsturné så finns det en särskild webbsajt för detta; http://www.svenskaköksbord.se