Hägglund retar de rödgröna

I somras drog Göran Hägglund igång en stor kulturdebatt. Många av kulturens förespråkare rasade över att han menade att "vanligt folk" själva kunde göra goda kulturval och gick emot "proffstyckarna" som anser sig ha rätt att tala om vad som är god eller dålig kultur. Nu verkar han ha dragit igång en ändå större debatt, nämligen om jämställdhet.
Hans debattartikel i DN om kvotering har fått de rödgröna att rasa. Hägglund menar att vi är kapabla att själva fatta beslut och att kvotering inte behövs. Hägglund sätter individen framför staten eller myndigheten och menar att många val i livet ska göras av individen och inte av samhällets företrädare.
Idag skriver Sanna Rayman ett mycket intressant och raljerande debattinlägg i SVD där hon menar att Hägglund gillrar en fälla. Men det är inte han själv som fastnat, utan hans inlägg i jämställdhetsdebatten driver fram de rödgröna som nu "avslöjar" sin politik. Genom att de så tydligt förklarar att de framhåller att staten ska kvotera, eftersom de tycks mena att folk inte själva klarar av det, framstår Hägglund som den som leder debatten. Många skulle nog i sportsammanhang mena att oppositionen gör självmål. För inte kan de flesta svenskar anse att staten är bäst på att fatta beslut?
Det börjar att målas upp en tydlig bild om vad som ska ske om de rödgröna får makten
- Högre skatter
- Dyrare att äga en fastighet
- Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten
- Kvotering inför ansökningar till utbildningar
- Kvoteringar vid tillsättande av bolagsstyrelser
- Energikris då vi inte kan tillverka tillräcklig mängd energi
- Bort med vårdnadsbidraget
- Större myndighetsutövande som bestämmer över individen
- Staten som satsar skattebetalarnas pengar på krisbranscher och inte låter marknaden sköta sig själv
- En elit som ska tala om hur "vanligt folk" leva
- Färre satsningar på infrastruktur särskilt på vägar
- Ska det också bli en återgång till att förtidspensionera istället för att ge rehabilitering?

Låt oss se till att Allians för Sverige får fortsätta sitt goda ledarskap. Det är bäst för både individen och landet.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna, Allians för Sverige, Kvotering