Kan du rekommendera din vårdcentral?

Är du nöjd med vården? Hur var bemötandet? Fick du tid samma dag som du ringde? Detta är några av frågorna som man kan läsa om på den nya sajten för patientupplevd kvalitet som idag dragit igång. Intresset var så stort att servern kraschade men är uppe igen.
Idén om att jämföra (benchmarka är ett slags svengelskt begrepp) drivs hårt inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ständig förbättring inom vården är viktigt och genom att möta patienternas upplevelser får man ett bra instrument. Dessutom underlättar det för oss som ska välja vårdcentral att höra vad andra tycker.

Institutet för kvalitetsindikatorer genomför mätningarna på uppdrag av SKL. Den vårdcentral som jag valt klarade sig hyfsat.

http://www.indikator.org