Kvinnor är starka monarkister

Enligt Aftonbladet/SIFO så är 82 procent av de svenska kvinnorna för monarkin. Männen är inte lika positiva, men totalen ger ändå att 76 procent av svenskarna vill behålla monarkin.

Det råder en rojalistisk yra i Sverige 2010. Den 19 juni kommer världspressen att rikta sin uppmärksamhet mot kronprinsessans Victorias bröllop med Daniel Wrestling. Man räknar med miljardomsättning i turistbranschen med anledning av bröllopet. Om dessutom prinsessan Madeleine bidrar med ännu ett kungligt bröllop så kommer den kungliga bröllops-säsongen att förlängas.

Att svenskarna gillar sitt kungahus bevisas vid speciellt tillfällen. Ett sådant var vid jordfästningen av Prins Bertil då kilometerlånga köer bildades vid begravningsplatsen vid Brunnsviken. Att tusentals människor köar för att hedra en medlem av kungahuset tyder på att det finns ett djupt intresse bland befolkningen för kungahuset. Dagens undersökning belägger detta. Fast inget går upp mot ett kungligt bröllop.

Jag lyssnade idag till Birgitta Ohlsson som intervjuades i lördagsintervjun. Hon är en tydlig republikan, men medgav ändå att hon reser sig när kungen gör entré. Fast hon tillade att det gör hon även för statsministern "för det tillhör kulturen". Däremot deltar hon inte i "Kungssången" när riksdagen öppnas. Jinge tror att det kan bli en republikansk firardag den 19 juni, men jag tror att monarkisterna kommer att märkas och synas så starkt att de få republikanerna som finns inte ens kommer att märkas. Men man vet aldrig. Däremot kan vi nog räkna med att svenska folket kommer att ge ett mycket starkt stöd till den blivande svenska drottningen Victoria.

Kungahuset, Kronprinsessan, Daniel Wrestling, Prinsessan MadeleineMonarki
MrPerfect72

Jag behandlar alla lika. Hur vill du ha det själv Brännberg?

http://aktivdemokrati.wordpress.com/2010/02/21/opinionsundersokning-vill-du-ha-republik-eller-monarki/